ARKIV:  22. september 2017

Morten R Larsen om Fondraising. [1 af 6 i serie]


Fremtid i Forening – opfølgningskonference om fritid og foreningsliv .
Kom med Dialog på Frederikshavn Lokalradio til den opfølgende konference om fritid og foreningsliv afholdt d. 22. september 2017.
Efter velkomst hører vi her følgende:
A)Morten R Larsen fra Fondraisers om at skaffe midler til frivilligt foreningsarbejde
B) Kristian Pilgaard fra DGI om skolesamarbejde lederudvikling og DGI's foreningsudviklingsstøtte tilbud
C) Helle & Rune Dam Dyhr om hvordan foreninger sammen gør hinanden bedre med fælles kompetencer
D) Søren Østergård, CUR, om Ungdomskulturer hvordan tilpasses tidens krav for en "Fremtid i Forening"
E) Elsebeth Wiwe fra Fritidsforvaltning om kommende tiltag
F)Vivian Henriksen og Christian Nonboe Mikkelsenn fra Ungdomsskolen om samarbejdet med Skolen og de forskellige foreninger og paraply organisationer
G) Steen Jensen, FUF, Folkeoplysningsudvalgets formand runder aftenen af.
Bemærk at man på Dialogs hjemmeside arnehansen.net/dialog for hver af talerne kan åbne en powerpoint og se de lysbilleder, som talerne referer til undervejs
(FLR-Dialog d. 3. oktober 2017)
Optagelser af taler af Morten R Larsen , Kristian Pilgaard, Helle & Rune Dam Dyhr, Søren Østergård, Elsebeth Wiwe, Vivian Henriksen og Christian Nonboe Mikkelsen.HØR: Morten R Larsen om Fondraising

De anvendte Lysbilledr om fundraising

HØR: Kristian Pilgaard fra DGI om skolesamarbejde lederudvikling og DGI's foreningsudviklingsstøtte tilbud

Tilhørende lysbilleder om skolesamarbejde mv

HØR: Helle og Rune Dam Dyhr om hvordan foreninger sammen gør hinanden bedre

tilhørende lysbilleder om Klub Sæby

HØR: Søren Østergaard om ungdomskulturen og foreninger

Sørens slides om ungdomskultur

HØR: Søren Østergaard om ungdomskulturen og foreninger


HØR: Elsebeth Wiwe om kommunens tiltag og Chr. Nonboe om Ungdomsskolens tilbud


Slides med Elsebeth Wiwe fra Fritidsforvaltning om kommende tiltag
Lysbilleder:Ungdomsskolen som medspiller


Om opfølgningskonferencen med program og de anvendte lysbilledserier Fra FUFs hjemmeside

gif Deltagerne i ungekonferencen

gif Morten R Larsen fra Fondraisers om skaffe midler til frivilligt foreningsarbejde

gif Kristian Pilgaard fra DGI om skolesamarbejde, lederudvikling og DGIs foreningsudviklingsstøtte

gif Helle og Rune Dam Dyhr om hvordan foreninger sammen gør hinanden bedre med fælles kompetencer

gif Perspektiver på børn og unge og en fritidsarena under forandring

gif The 21th century skills

gif Ungdomsforsker, forælder og foreningspraktiker Søren Østergaard om ungdomskultur i forandring

gif Elsebeth Wiwe fra Fritidsforvaltning om kommende tiltag

gif Vivian Henriksen, ny leder af ungdomsskolen

gif Christian Nonboe Mikkelsenn fra Ungdomsskolen om samarbejdet med Skolen og de forskellige foreninger og paraply organisationer

gif Tommy Thomsen ny formand for Idrætssamvirket

gif Blandt deltagerne øjner man Steen Jensen fmd for Folkeoplysningsudvalget

Her nedenunder kan man klikke sig in og aflytte Dialog på Frederikshavn Lokalradios lyd- og billedoptagelser fra den første fritids- og foreningskonference d. 12. november 2016:

Første del af Frederikshavn Ungdoms Fællesråds Forenings- og Fritidskonference om udfordringer frem mod 2025.

Forenings- og Fritidskonference, Foreningslivet frem imod 2025, 2. fælles del

Aktivitetsudvikling - Spor B og 4. reportage fra Forenings- og fritidskonferencen.

Foreningsfællesskab - områdespor C på Foreningskonferencen i Frederikshavn


Til "Street games" fodbold i Hånbæk-kvarteret i FrederikshavnRSS