ARKIV:  2. may 2019

og om sundhedsreform, psykiatri, lægemangel,regionerne, dobbeltspor til Hirtshals og Frederikshavn i stedet for Egholm aht klimaet, forhold til S, socialt og mht flygtninge, hver tiende uden stemmeret. [2 af 2 i serie]


Spidskandidat for Enhedslisten i Nordjylland, Peder Hvelplund, Hjørring, fortæller om dele af Enhedslistens politik, som især har relevans for vendelboere.
Peder Hvelplund fortæller til Dialog på Frederikshavn Lokalradio også om sine egne mærkesager, som Peder Hvelplund så uddyber på baggrund af spørgsmål og Enhedslistens nordjyde giver derudover sit bud på yderligere emner som inddrages i interviewet. Emnerne er bl.a. Enhedslistens konkrete bud på en udligningsreform som sammen med et forslag om 80 % statsrefusion til kommunerne for sociale udgifter skulle forbedre de økonomiske vilkår for fattige udkantskommuner som f.eks. Frederikshavn og Hjørring. Og ellers i stikordsform bl.a. ja til at Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten der forbyder atomvåben og støtter fredsforskning mv. - Skattepolitisk debat om loft over grundskatten som er en gave til de velbjergede i de voksende byområder med stigende grund- og boligpriser på bekostning af udkantområderne, samt om hvordan man kan få lagt en rimelig fælles bund under virksomhedsbeskatningen i EU og verden.

Jf. Løkkes sundhedsreform også en Sundhedspolitisk debat om bl.a. hvordan det psykiatriske område, der er udeladt i forligskredsens planer om fællesskaber omkring akutmodtagelser, må opprioriteres og hvordan skaffe flere læger hertil, hvordan problemer med mangel på praktiserende læger kan løses. Regionerne må opretholdes og amternes opgaver på specialområderne samt miljø og planlægning må tilbageføres.
Trafikpolitik, hvor Peder Hvelplund og Enhedslisten vil spare motorvejen over Egholm og i stedet udbygge jernbanenettet med dobbeltspor til havnebyerne Hirtshals og Frederikshavn i Vendsyssel for at kunne flytte den generende godstrafik fra motorvejene til bane og derved overflødiggøre en ekstra forbindelse over Limfjorden og samtidig tilgodese det overordnede mål at gavne kampen mod klimaforværringen, som også var et punkt hos Hvelplund. Hvad ville Peder sige til Mette Frederiksen bl.a. på det sociale og flygtningeområdet? Vendt blev også det demokratisk betænkelig i at Folketingsflertal, og på det sidste med socialdemokraternes stemmer, i gennem de sidste 20 år har strammet og begrænset den reelle valgret så nu næsten hver tiende borger i Danmark er blevet frataget muligheden for at stemme ved Folketingvalget, Interviewet med Enhedslistens spidskandidat i Nordjylland Peder Hvelplund foregik d. 2. maj 2019
Lagt på nettet 15. maj og sendt d. 15. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 2. maj 2019 med Peder Hvelplund, Enhedslisten De rød-grønnes spidskandidat i Nordjylland


HØR: Peder Hvelplund fortæller om udligningsreform og refusionsændring til fordel for udkanten. Også om Avåben, fredsforskning, grund- og virksomhedsskat.


HØR: - og om sundhedsreform, psykiatri, lægemangel,regionerne, dobbeltspor til Hirtshals og Frederikshavn i stedet for Egholm aht klimaet, forhold til S, socialt og mht flygtninge, hver tiende uden stemmeret.gif Peder Hvelplund, spidskandidat for Enhedslisten i Nordjyllands storkreds

gif Enhedslisten bogstav Ø på stemmesedlen

Facebookside for Peder Hvelplund

Hjemmeside for Peder Hvelplunds parti Enhedslisten - De rød-grønne


Peder Hvelplunds Mobil: 6162 3231

E-mailadresse: peder.hvelplund@ft.dk
RSS