ARKIV:  26. may 2015

Interview d. 26. maj 2015 (inden valget) med Morten Marinus, medieordfører for DF, men som til valget opstiller i Aalborg Øst i Nordjyllands storkreds.


Dansk Folkepartis medieordfører kommenterer her det meget kritiserede bekendtgørelsesudkast om ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer, som Kulturstyrelsen har sendt til høring. Morten Marinus kommenterer også Frederikshavn Lokalradios 15 siders høringssvar, som får ros og som der også er link til fra Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside. (sendt i FLR-DIALOG d. 2. juni 2015)

HØR: Interview d. 26. maj 2015 (inden valget) med Morten Marinus, medieordfører for DF, men som til valget opstiller i Aalborg Øst i Nordjyllands storkreds. (21:38)Her er det omtalte Høringssvar fra Frederikshavn Lokalradio
hvorfra her bringes konklusionen:

Da forslaget - sagt på jævnt dansk - er noget makværk uden hold i den virkelighed, som de ikkekommercielle radioer uden for de store byer lever i, anbefaler vi at
1) man forlænger de nuværende ikkekommercielle sendetilladelser frem til 2019, ligesom man i forvejen lægger op til at gøre for de kommercielle radioer,
2) den af politikerne ønskede opstramning ift. tilskudstænkning og påstået manglende kvalitet i stedet opnås ved at foretage en opstramning af tildelingskriterierne for tilskud.

Man kan her læse mere om folketingskandidat Morten Marinus

Tidligere Dialogudsendelser på baggrund af græsrodsradioers frygt for at måtte lukke til nytår 2016:
Interview med socialdemokraternes mnedieordfører Troels Ravn

Samt sidste del af dette Dialoginterview med kulturminister Marianne Jelved (dog var det her ikke på forhånd aftalt at inddrage lokalradioers frygt for lukning)

Interesserede kan deltage i debatten om den fremtidige ordning for ikkdekommercielle lokalradioer på Facebooksiden: Bevar Lokalradioerne


RSS