ARKIV:  26. october 2017

Kritisk debat om den kommunale administration og betjening af foreningerne. [3 af 3 i serie]


Vælgermøde om fritidspolitikken i Frederikshavn kommune.
Hvordan vil de politiske partier og deres kandidater tilgodese fritidslivet de næste 4 år? Det var Frederikshavn Ungdoms Fællesråds og Idrætssamvirkets overordnede spørgsmål, som vi hører de nye og de siddende partiers bud på under valgmødet d. 26. oktober 2017 i Maskinhallen i Frederikshavn med hen ved 30 deltagere og som bringes her. Det blev evt. fjernelsen af reglen om 25 årsovergrænsen for foreningstilskud fra kommunen som der gik mest tid med. Men også kritik af den kommunale administrations måde at forvalte aftalerne på overfor foreningerne og halbrugerne og besvær med at komme i kontakt med de ansvarlige politikere fyldte meget. Partiernes repræsentanter var Klaus Hjulmand Liberal Alliance liste I, Mark Jewkes Alternativet Å, Jytte Høyrup Venstre liste V, Henrik Brodersen Nye Borgerlige liste D, Poul-Erik Andersen Enhedslisten De Rød-grønne liste Ø, Peter e. Nielsen Konservative liste C, Lars Oldager Dansk Folkeparti liste O, og endelige Claus Nedermark Socialdemokratiet liste A (FLR-Dialog d. 31. oktober 2017)
Optagelse d. 26. oktober 2017 af partirepræsentanternes oplæg med efterfølgende debat.


HØR: Partiernes oplæg om fritidspolitikken i Frederikshavn kommune


HØR: Debat - mest om 25-årsaldersafgrænsningen for foreningstilskud


HØR: Kritisk debat om den kommunale administration og betjening af foreningerne


FUF+IS-spørgsmål til partierne?


Fotos mv følger snarest

gif Kandidat-panelet

gif En bruger af kommunale faciliteter tager bladet fra munden

gif Jytte Høyrup V, Klaus Hjulmand Liberal Alliance liste I og Henrik NB D

gif Lars Oldager Dansk Folkeparti liste O

gif Mark Jewkes Alternativet jf standeren med Klaus Hjulmand LA liste I bagerst

gif Claus "lubi" Nedermark Socialdemokratiet liste A

gif Petrer E. Nielsen Konservative liste C

gif Tommy Thomsen fmd for Idrætssamvirket og mødemedarrangør

gif deltagerne i vælgermødet om fritidslivet

gif Henrik fra Ældreidrættten

gif Kandidatpanelet nordfra

gif Distance til panelet

gif frontenRSS