ARKIV:  30. december 2017

Hør nytårsinterview med Henrik Carlsen om Frederikshavn Ungdoms Fællesråd.


Henrik Carlsen fortæller om Frederikshavn Ungdoms Fællesråd
Hør her på Dialog på Frederikshavn Lokalradio et stort nytårsinterview med Henrik Carlsen om Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, som Henrik er formand for. Optagelsen skete d. 30. december 2017.
Henrik fortæller om FUF’s indsats i det forløbne år og især om initiativ til og medvirken i planlægningen af større projekter bl.a. på havnen i Sæby. FUF arbejder sammen med Idrætssamvirket og kommunen på at få løst det efterhånden 10-årige problem med forskelsbehandling af hallerne i de 3 gamle kommuner.
Men under interviewet får vi også en drøftelse af nogles ønske om foreningsstøtte til medlemmer over 25 år, som dog får tommelen nedad, hvis det vil betyde mindre tilskud til børne- og ungdomsaktiviteter og dermed især vil ramme de mest udsatte og mindstbemidlede frederikshavnere. I stedet kunne sundhedsudvalget give forebyggende tilskud til idrætsudøvelse for de over 25-årige.
I det hele taget lægger Henrik Carlsen vægt på at Frederikshavn Ungdoms Fællesråd ikke mindst er til og får sin berettigelse for den sociale indsat inklusive integrationsområdet. FUF kører således nu et nyt samarbejdsprojekt "Broen til Skolen" med ungdomsskolen, som forhåbentligt kan sprede sig til andre skoler. Her nævner Henrik også de snart mangeårige planer om at bygge et multicenter med plads til alle inklusive kommunens sundhedscenter. Og han glæder sig på FUF’s vegne til at samarbejde med det nye Kultur og fritidsudvalg med Andres Broholm som formand.

(Sendes i Dialog på Frederikshavn Lokalradio onsdag d. 3. januar 2018)


HØR: Hør nytårsinterview med Henrik Carlsen om Frederikshavn Ungdoms Fællesrådgif FUF-formand Henrik Carlsen (foto:nordjyske)

Se Frederikshavn Ungdoms Fællesråds hjemmeside www.fuf.nu

Formanden Henrik Carlsens mailadresse: kirkevej1@post.tele.dk

Her nedenunder ligger links til tidligere Dialog-optagelser fra de konferencer, der blev nævnt i interviewet og som FUF har været med til at arrangere:

D. 22.09.2017:Fremtid i Forening – opfølgningskonference om fritid og foreningsliv

D. 12.11.2016:Fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds Forenings- og Fritidskonference om udfordringer frem mod 2025. 1. fælles del

D. 12.11.2016:Foreningsfællesskab - områdespor C på Foreningskonferencen i Frederikshavn.

D. 12.11.2016:Forenings- og Fritidskonference, Foreningslivet frem imod 2025, 2. fælles del

D. 12.11.2016:Aktivitetsudvikling - Spor B og 4. reportage fra Forenings- og fritidskonferencen.

Man finder flere Dialog-udsendelser om FUF-meritter ved bare at søge på "FUF" på www.arnehansen.net/dialog

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?
RSS