ARKIV:  22. june 2017

Samarbejdet med Genbrug til syd og oplysningsarbejde om udviklingsprojektet [3 af 3 i serie]Hør om og se et troværdigt og effektivt dansk-afghansk udviklingssamarbejde.
En frederikshavner med afghanske rødder, Sayed Olawi, fortæller herom om et nyere udviklingsprojekt baseret på brugt dansk udstyr som genbruges i Afghanistan. Projektet er et samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening i Danmark, den frivillige græsrodsorgnisation OLAWI, Organization for Local Assistance Welbeing & Improvement, i Herat i Afghanistan samt Genbrug til Syd i Danmark, som på Udenrigsministeriets vegne står for finansiering af containertransport af relevant genbrugsudstyr såsom computere og skolemøbler, hospitals- og handicapudstyr samt ting til miljøforbedring. Sayed referer under interviewet til sin billeddokumentation i en powerpoint, som man finder øverst på Facebooksiden "Frederikshavn Multietniske Forening" og som man med fordel kan åbne inden man hører Sayed fortælle om det, som man så selv kan se. (sendt i FLR-DIALOG d. 4. juli 2017)

HØR: Interview d. 22. juni 2017 med Sayed Olawi, Frederikshavn Multietniske Forening om hans rejse til Afghanistan for at udlevere sammen med OLAWIi 2017. (24:08)


HØR: Frederikshavn Multietniske Forenings engagement og lokale samarbejdspartnere i udviklingssamarbejdet (7:17)


HØR: Samarbejdet med Genbrug til syd og oplysningsarbejde om udviklingsprojektet (8:26)


Link til Powerpoint-præsentation om udviklingsprojektet som bør åbnes for her at se de billeder som Sayed refererer til.

gif Annonce for Sayeds lysbilledforedrag
gif Sayed Olawi fortæller om turen til Herat i 2016
gif Sayed holder lysbilledforedrag ...
gif og med plads til spørgsmål og debat
gif Zahra og Sayed
gif Modersmållæreren Sayed med elever i Frh. Multietniske Forening for år tilbage
gif Generalforsamling i Frederikshavn Multietniske Forening

Facebookside for Nord-partneren Frederikshavn Multietniske Forening også med powerpointen og anden billed-dokumentation

OG Facebookside for sydpartneren OLAWI Olawi Olawi med masser af fotos og videos om projektet

OLAWIs website OLAWI, Organisation for Local Assistance Wellbeing & Improvement på både dansk, engelsk og dari. Frederikshavn Multietniske Forenings Sayed Abdul Quadeer Olwey bidrager også både til OLAWI's Facebookside og står for den dansksprogede del af OLAWI's website, som er under opbygning.

Frederikshavn Multietniske Forening har en folder "Genbrugshjælp til Afghanistan" s. 4 og 1 og "Genbrugshjælp til Afghanistan" s.2 og 3 om udviklingsprojektet især rettet imod at oplyse og engagere befolkningen lokalt og nationalt i at bidrage til udviklingsprojeket efter formåen. Og i citat" herfra: Bestil også gerne et lysbilledforedrag af Sayed Olawi, hvor han fortæller om udviklingsprojektet og viser billeder fra turene til Herat i Afghanistan. Interesserede er allerede nu velkomne til at kontakte Sayed Olawi på mobil 53574065, olawi@yahoo.dk eller evt. Arne Hansen på 30420818 Det gælder især hvis du er initiativtager i de kredse hvor du færdes enten det så er som elev eller lærer i skolen, i foreninger, blandt frivillige, på din arbejdsplads såvel private som offentlige. Via linket til Facebooksiden Frederikshavn Multietniske Forening kan man selv åbne og se en powerpoint med de lysbilleder, som Sayed vil fortælle om. Man er også velkommen til at melde sig ind i Frederikshavn Multietniske Forening ved henvendelse til Arne Hansen på 30420818 eller post@arnehansen.net og deltage i indsamling af relevant udstyr og være med til at organisere og oplyse om samarbejdet imellem sydparten OLAWI".

Formand for Frederikshavn Multietniske Forening er Zahra Olawi, som kan kontaktes på mailen olawi2003@yahoo.dk

Man kan her høre Sayed Olawi fortælle om en tidligere rejse til Herat
RSS