ARKIV:  23. august 2017

og endelig omkring lægemanglen og løsninger herpå. [3 af 3 i serie]


Regionsrådsmedlem Per Larsen om responstider, Kvalitet i tolkning og omkring lægemanglen .
Hør interview med det mangeårige regionsrådmedlem Per Larsen Det Konservative Folkeparti. Det skal samtidigt ses som startskuddet for en oplysningskampagne om hvad regionen er og hvilke opgaver som
regionen har overfor borgerne i Nordjyllands Region og til belysning heraf vil også andre partiers kandidater få lejlighed til at fortælle om hvilke regionale udfordringer de ser og hvordan de vil løse dem.
I indslaget her får Per Larsen lejlighed til at uddybe og debattere emnerne ambulanceresponstider bl.a i Skagen, tolkning og lægemanglen, som han har været i medierne med for nyligt.Samt om stillingen som formand for regionsrådet?
(FLR-Dialog d. 29. august 2017)
Optagelse d. 23. august 2017 med Per Larsen, Regionsrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti.

HØR: Hør Per Larsen om responstider for ambulancer

HØR: - om behov for tolkeuddannelsse og -certifiseringsordning

HØR: - og endelig omkring lægemanglen og løsninger herpå

gif Foto: Per Larsen

Per Larsen på Facebook


Hjemmeside for Region Nord


RSS