ARKIV:  25. october 2017

Uddybende og kommenterende indlæg fra salen - også fra kandidaterne til by- og regionsråd. [3 af 3 i serie]


Lyttemøde om at få bedre psykiatri i Nordjylland.
Hør Dialogs optagelser fra lyttemøde om psykiatri d. 25. oktober 2017. Det var Bedre Psykiatri der sammen med fire faglige organisationer inviterede alle de lokale kandidater til regions- og byråd i
Nordjylland og interesserede. Lisbeth Larsen fra Bedre Psykiatri byder velkommen og med Jørgen Pyndt som ordstyrer,
hører vi så først pårørende berette om deres og brugeres oplevelser af psykiatrienn,
og i næste indslag hører vi så repræsentanter fra de faglige organisationer Dansk Sygeplejeråd ved Jytte Vester, Henrik Flyvbjerg, Socialpædagogisk Landsforbund, FOAs Kristian Gaardsøe og Allan Busk 3F-Aalborg, dele erfaringer og oplevelser med den nordjyske psykiatri og kommer med forslag til løsninger. Herefter fik de mange brugere og ansatte blandt tilhørere lejlighed til at tilføje deres egne erfaringer med systemet og vi hørte
politikeres kommentarer hertil. knap 40 kandidater fra hele det politiske spektrum havde meldt deres ankomst.
(FLR-Dialog d. 31. oktober 2017)
Optagelser d 25. oktober 2017 med oplæg af Lisbeth Larsen, Ellen Pagter, Henrik Flyvbjerg, Jytte Vester, Kristian Gaardsøe, Allan Busk og en snes kommentarer fra de fremmødte deltagere.HØR: Pårørende og brugeres oplevelser af psykiatrien i Nordjylland


HØR: Personaleorganisationerne Dansk Sygeplejeråds, SL, FOAs og 3Fs erfaringer og løsninger


HØR: Uddybende og kommenterende indlæg fra salen - også fra kandidaterne til by- og regionsrådgif Billede hvor Lisbeth Larsen som pårørende fortæller

gif Billede hvor Ellen Margrethe Pagter læser en brugers oplevelser

gif Jytte Vesters erfaringer som forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland

gif Henrik Flyvbjerg fra socialpædagogerne

gif Allan Busk om pressee 3Fere

gif Kristian Gaardsøe om sine FOA-medlemmers oplevelser som medarbejdere under pressede arbejdsvilkår

gif Hele panelet

gif Nogle af deltagerne på bagerste rækker

gif Regionsraadsmedlem Lene Linnemann Sf blander sig også

gif Men desvæærre kendes ikke navne på mange af de engageredeprsoner der kommenterede med egne oplevelser, men modtager gerne

gif Khadra Jamal Farah, EL-kandidat i Aalborg efterlyser hjælp til psykisk sårbare og traumatiserede flygtninge

gif Endnu en for frederikshavner ukendt engageret

gif Lisbeth fra Bedre Psykiatri svarer på spørgsmål

gif Kathra uddyber

gif Venstrekandidat og veteranfortaler som nikkede til EL-kvinden Kathras efterlysning af hjælp til traumatiserede

gif Hvem er det mon.

gif Maria Scheuer Christensen, Frederikshavn, RV-kandidat for Venstre

gif Velgørende indigneret sygeplejerske

gif - der indkasserede salens klapsalve

gif Og en person som efter mange år havde tabt troen på at systemet med dets dårligdomme kunne ændres

gif Her Karl Bornhøft tidl. sygehusudvalgsforamnd fra amtstiden og nu opstillet i Hjørring stadig som SFer

gif Hele den engagerede forsamling

gif Ukendt har ordet og foran Aino Linkhorst psykiatrisk sygeplejerske og SF-byrådskandidat i Frederikshavn

gif Regionsrådsmedlemmerne Per larsen, konservative og Venstrekvinden Anni Winter, som gav sit besyv med

gif Hvem er det?

gif regionsrådsmedlem Lis Jensen fra Enhedslisten hviler efter sit indlæg på bagsmækken sammen med Ellen-Margrathe Pagter fmd for Bedre Psykiatri Vendsyssel og Hjørring

gif Forkvinde for bedre psykiatri i Aalbog, Lisbeth Larsen, afslutter med tak på vegne af arrangørerneRSS