ARKIV:  24. september 2019

Birgit Bendsen fortæller om undervisningen i dansk i modtagelsesklasserne for børn med andet modersmål end dansk.


Om modtagelsesklasserne i Frederikshavn kommune ved afdelingsleder Birgit Bendsen
Dialog-interview om modtageklasserne i Frederikshavn kommune med afdelingsleder Birgit Bendsen som foregik d. 24. september 2019. Vi hører bl.a. om stærkt svingende indtag af elever med både flygtningebaggrund og som familiesammenført med østarbejder. OG om hvordan danskundervisningen foregår i de typisk 3 måneder inden overdragelsen af eleven til en normal klasse med mulighed for at snakke dansk med kammerater og hvor der også vil være en modtagelseslærer til stede til at hjælpe til rette med at følge med og falde til.
Desuden er der i skoledistrikt øst for nylig blevet ansat kulturmedarbejdere. Der tales om vigtigheden af forældrenes inddragelse i og interesse for deres børns skolegang og herunder at forældrene snakker med og udvikler deres børns modersmål, som kan bidrage til bedre indlæring af dansk. Vi hører et eksempel på hvordan børnene igennem madopskrifter får til opgave at inddrage deres forældre.
Der snakkes også om det ønskelige i flere læreruddannede med oprindelse eller forældrenes oprindelse fra de samme kulturer som eleverne og deres forældre kommer fra og har samme sprog.


HØR: Birgit Bendsen fortæller om undervisningen i dansk i modtagelsesklasserne for børn med andet modersmål end danskgif Afdelingsleder Birgit BendsenRSS