ARKIV:  11. february 2017

Og svarer bagefter på mange spørgsmål fra tilhørerne. [2 af 2 i serie]


Frivillige frederikshavnere indsamler genbrug til afghanere med mest brug for det.
På Dialog skal vi nu høre Sayed Olawi fortælle om det samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening og de frivillige i civilsamfundsorganisationen/NGOen OLAWI i Herat i Afghanistan, som Sayed er ildsjælen i og som hustruen Zahra og børnene også er engageret i. Med udgangspunkt i lysbillederne fortæller Sayed om formålet med hjælpearbejdet, og hvorfor han rejser til Herat i Afghanistan for at hjælpe til med uddeling af genbrugsudstyr til skoler, børneinstitutioner, hospitaler, handicappede, kommunen og fængsler m.m. Og hvad der har gjort det til en succes. Mødet var arrangeret af Frederikshavn Multietniske Forening, som står for projektet, der er støttet af Genbrug til Syd. (sendt i FLR-DIALOG d. 21. februar 2017)

HØR: Optagelse d. 11. februar 2017 af Sayed Olawis foredrag om samarbejdet med NGOen OLAWI på basis af lysbilleder fra afleveringsbesøgene i Afghanistan. (20:36)
Sayed fortalte at samarbejdet blev påbegyndt i 2011 med sending af den første container af i alt 7 containere med relevant og renoveret genbrugsudstyr til skoler, børneinstitutioner, hospitaler, handicappede. Formålet med hjælpearbejdet er at afhjælpe social nød og fremme den sociale udvikling på både kort og længere sigt - især igennem støtte til forbedret uddannelse og sundhed, samt hertil støtte til civilsamfundsorganisationer som OLAWI. Samarbejdet bygger også hjælp til selvhjælp, så uddelingen af udstyr sker på baggrund af en kontrakt om relevante modydelser som f.eks. modydelser for hospitalsudstyr på betingelse af krav om uddannelse i brug heraf og for skoleudstyr f.eks. med krav om indtag af ubemidledes børn. Således rejser Sayed hver gang til Herat for at deltage i åbningen af containere og udleveringen og sammen med OLAWI at iagttage hvordan tidligere udleveret udstyr til en institution er blevet brugt og vedligeholdt, sådan som det dokumenteres igennem billederne og videoer på powerpointfilen http://arnehansen.net/dialog/billeder/170211SayedsAfghanProjektPraesentation.pptx Frederikshavn Multietniske Forening står for projektet, der takket være støtte fra Genbrug til Syd kan sende brugt udstyr til Herat, hvor vi altså samarbejder med den lokale NGO OLAWI om uddeling og forvaltning af udstyret så det kommer de mest trængende og udviklingen til gode. Som del af Genbrug til Syd-udviklingsprojektet, så indgår oplysningsarbejde i Danmark og især i det danske lokalsamfund, hvor nordpartneren er forankret.

HØR: og svarer bagefter på mange spørgsmål fra tilhørerne. (22:45)

Powerpoint show med fotos og videoer som Sayed viste og fortalte ud fra - og som det er praktisk at have åbnet, så man kan se billederne mens Sayed snakker om dem på de 2 ovenstående gule lydfiler.
gif Sayed Olawi fortæller
gif de forsamlede
gif og viser lysbilleder
gif Hustruen Zahra er og har været med
gif Sayed viser sidste billede med "trojkaen"
gif og så spørges
gif og svares
gif OG Abdulsalam levede video-interviews med både Sayed og Zahra som kan ses på kanal Frederikshavn
gif ..fra den efterfølgemnde generalforsamling i Frederikshavn Multietniske Forening som med ildsjælen Sayed orgnaiserer genbrugshjælpen til Afghanistan
Se Facebookside for Frederikshavn Multietniske Forening like gerne og vær med til at udbrede kendskabet til Facebooksiden Frederikshavn Multietniske Forening

Facebookside for samarbejdspartneren i syd: Olawi Olawi som er under opbygning.

Frederikshavn Multietniske Forening får økonomisk støtte fra Genbrug til Syd til at sende containerne med genbrugsudstyr til Herat i Afghanistan.

Sayed Olawi tilbyder skoler, foreninger, institutioner og arbejdspladser at komme ud og fortælle om Frederikshavn Multietniske Forenings Genbrug til Syd-projektet sammen med sydpartneren, NGOen OLAWI i Herat i Afghanistan.Man er velkommen til at kontakte Sayed Olawi på mobil 53574065 eller maile til sayedolawi@yahoo.dk eller sekundært til Arne Hansen på mobil 30420818 eller post@arnehansen.net


Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.netRSS