ARKIV:  13. june 2019

Stenar Glamann fortæller om hvilke grønne initiativer der i samarbejde med hans kommunikationsfirma Tankegang er sat i gang i 8 energikommuner og herunder Frederikshavn.


Hør om lokale grønne handlemuligheder og om energibyerne med udgangspunkt i Frederikshavn kommune
Interview med direktør Stenar Glamann fra det grønne kommunikationsfirma, Tankegang, i Frederikshavn. Interviewet kommer især til at handle om hvilke grønne handlemulighder man har lokalt. Og om hvad man allerede har gjort i Frederikshavn kommune og andre kommuner i Energiby-samvirket, som er kommet i stand på initiativ af Tankegang. Interviewet blev optaget i Energibyernes telt på Folkemødet på Bornholm d. 13. juni 2019
(Lagt på nettet 20. juni og sendt d. 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 13. juni 2019 med Stenar Glamann, direktør for det grønne kommunikationsfirma Tankegang, Frederikshavn.


HØR: Stenar Glamann fortæller om hvilke grønne initiativer der i samarbejde med hans kommunikationsfirma Tankegang er sat i gang i 8 energikommuner og herunder Frederikshavngif Stenar Glamann, dir. for Tankegang, det grønne kommunikationsfirma i Frederikshavn


gif Teltholder Glamann ved Tankegangs Energiby-telt på Folkemødet i 2019

Tankegangs hjemmeside https://www.tankegang.dk/

0g Facebookside Tankegang

RSS