ARKIV:  15. january 2019

Hør nydanske som gammeldanske stemmer fortælle om hvad det giver at deltage i møder i "Kultur Uden Grænser - et multikulturelt debat forum".


På besøg i "Kultur Uden Grænser - et multikulturelt debat forum" tirsdage kl 16 i De Frivilliges Hus i Frederikshavn
”Kultur uden Grænser” hedder den nye samtalegruppe, som Dialog på Frederikshavn Lokalradio besøgte d. 15.januar 2019 i De Frivilliges Hus i Danmarksgade 12 i Frederikshavn på invitation fra formanden Erik Grandt Hansen.
Vi hører de fleste af de vist 13 deltagere udtale sig åbent om hvorfor de deltager i møderne i ”Kultur uden Grænser” og med glæde om hver isærs konkrete udbytte af at deltage. Herom vidner, at deltagerne ofte bliver også udover det fastsatte sluttidspunkt. Vi får at vide af deltagerne at de på forhånd har fremsat forslag til og besluttet hvilke emner man vil debattere på tirsdagens møde, der varer 2 timer.

Erik Grandt har han taget initiativ til gruppen efter at en nydansker ønskede at diskutere et emne med ham som hun skulle lave oplæg om i sprogskolen. Følgelig henvender debatgruppen sig til nydanskere der har lært så meget dansk at de er i stand til at gøre sig forståelig overfor en smule tålmodige gammeldanskere og som nydanskere er interesseret i at debattere med de indfødte for at blive klogere på deres nye land og komme i tættere kontakt med dets indfødte beboere. ”Kultur uden grænser” holder møde hver tirsdag kl 16 på 1. sal i de Frivilliges Hus, Danmarksgade 12 og nye – såvel ny- og gammeldanskere - er velkomne. Interesserede møder bare op til tirsdagsmøderne. Hvis der viser sig behov vil der også blive afholdt møder lørdag formiddage, som måske passer bedre for nogle som kan være forhindret på tirsdage?
Kultur uden grænser har også en Facebookside som sjovt nok hedder ”Kultur Uden Grænser - et multikulturelt debat forum”
(Lagt på nettet d. 23. januar og sendt d. 23. januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 15. januar 2019 med deltagerne i "Kultur Uden Grænser - et multikulturelt debat forum".


HØR: Hør nydanske som gammeldanske stemmer fortælle om hvad det giver at deltage i møder i "Kultur Uden Grænser - et multikulturelt debat forum"


gif Deltagerne i "Kultur uden Grænser - et multikulturelt debatforum” Erik, Niels, Thasan,Mirsa, Wahda, Ingelise, Mihaela, Helga, Ann og Kirsten

gif Og nu med Oana

gif Wahda med datteren Mitra på et halvt år

gif Arne interviewer Thasan Lingathasan Ramalingam Sornalingam

gif Helga bliver intervieweet

gif Erik Grandt interviewes

gif Wahda med Mirsad


Facebookside for ”Kultur Uden Grænser - et multikulturelt debat forum”RSS