ARKIV:  23. october 2019

Strandby-koordinatoren Henrik Aen fortæller bl.a. om konfirmander der vil samle ind på søndag d. 3. november til gavn for for nødstedte flygtninge. [3 af 3 i serie]


Bliv indsamler for Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens nødstedte flygtninge.

Til støtte for Dansk Flygtningehjælps husstandsindsamling i Frederikshavn og resten af Danmark på søndag d 3. november 2019 så informerer Dialog på Frederikshavn Lokalradio her om hvorfor det er nødvendigt at bede behjertede mennesker om at melde sig som indsamlere for at skaffe flest mulige midler til Dansk Flygtningehjælps arbejde for nødstedte krigsflygtninge i verdens brændpunkter. Dialog har derfor ringet til Dansk Flygtningehjælps kommunikations- og indsamlingschef Annette Spanggaard, som fortæller at de indsamlede midler bl.a. skal bruges til at mobilisere i Syrien, hvor Dansk Flygtningehjælp er en af de længst tilstedeværende og største NGOer. Senest er udbrudt konflikt i det nordøstlige Syrien efter Tyrkiets invasion, samt i Yemen og til flygtningelejre de fordrevne rohingyaernes i Bangladesh. Desuden fortæller kommunikations- og indsamlingsdirektøren generelt om Dansk Flygtninghjælps arbejde i verdens krigsområder . Desuden en dialog om at mere internationalt samarbejde også om fredeliggørelse af verden er nødvendigt for at forebygge fremtidige flygtningekriser. Man tilmelder sig centralt på Dansk flygtningehjælps netside www.flygtning.dk eller på telefon nr 33735000. Og der mangler altså stadig mange indsamlere for at få dækket de tusindvis af ruter i hele Danmark.

Dialog har også interviewet den lokale indsamlingskoordinator i Gl. Frederikshavn kommune, Else Schaltz som stadig mangler indsamlere og garanterer at der nok skal blive en rute til evt. indsamlere der først får sig besluttet på selve indsamlingsdagen søndag d. 3. november hvor man inviteres til at møde op hos Else Schaltz fra kl. 10 i De frivilliges hus, Danmarksgade 12.
Strandby-koordinatoren Henrik Aen fortæller til Dialog bl.a. om konfirmander der vil samle ind på søndag d. 3. november til gavn for for nødstedte flygtninge. Og i Strandby møder indsamlere kl 10,30 i Strandby Kirke Strandvej 67, 9970 Strandby. I Sæby fortæller koordinator Helledie at man møder op i Sæby Fritidscenter Sæbygårdvej 32, 9300 Sæby .
(Lagt på nettet d. 28. oktober og sendt d. 30. oktober på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 24-28. oktober 2019 med Anette Spanggaard, Else Schaltz og Henrik Aaen.HØR: Annette Spanggaard fortæller at de indsamlede midler bl.a. skal bruges til at dække basale behov for de mange nye især kurdiske flygtninge i Syrien efter Tyrkiets invasion, samt i Yemen og til flygtningelejre for de fordrevne rohingyaernes i Bangladesh. Desuden fortæller kommunikations- og indsamlingsdirektøren generelt om Dansk Flygtninghjælps arbejde i verdens krigsområder. Desuden en dialog om at mere internationalt samarbejde også om fredeliggørelse af verden er nødvendigt for at forebygge fremtidige flygtningekriser.


HØR: Else Schaltz efterlyser frederikshavnere til at samle ind på søndag d. 3. november.


HØR: Strandby-koordinatoren Henrik Aen fortæller bl.a. om konfirmander der vil samle ind på søndag d. 3. november til gavn for for nødstedte flygtninge.gif Rohingya-Familie på flugt

gif Dansk Flygtningehjælp

gif Annette Spanggaard kommunikations- og indsamlingschef hos Dansk Flygtningehjælp

gif Else Schaltz lokal indsamlingskoordinator i gl. Frederikshavn kommune

gif Henrik Aaen indsamlingskoordinator i Strandby

Hjemmeside for Dansk Flygtningehjælp - hvor man også nemt kan tilmelde sig som indsamler søndag d. 3. november. Og også kan finde den lokale kordinator der hvor man nu bor.

Man kan også melde sig som indsamler pr telefon 33735000.


Læs Om indsamlingen i Gl. Sæby kommune ved Jørgen Helledie

Læs om indsamlingen i gl. Skagen kommune ved Kim Hedemark som koordinator

RSS