ARKIV:  17. may 2019

Interview med journalist Tom Vilmer Paamand om de politiske partiers holdninger og standpunkter til aktuelle sikkerheds- og fredspolitiske emner som burde være oplagte at inddrage i valgdebatten både til Europaparlamentsvalget d. 26. maj og folketingsvalget d 5. juni.


Partiernes standpunkter til fredspolitiske emner af relevans for valgkampene til både Europaparlamentet d. 26. maj og og Folketinget d. 5. juni.
Dialog bringer her et interview med journalist Tom Vilmer Paamand om de politiske partiers holdninger og standpunkter til aktuelle sikkerheds- og fredspolitiske emner som burde være oplagte at inddrage i valgdebatten både til Europaparlamentsvalget d. 26. maj og folketingsvalget d 5. juni. Tom Vilmer Paamand giver også en begrundet rangordning af partierne på en skala fra militaristisk til en fredelig ikkevoldelig udenrigspolitik.
Det drejer sig først og fremmest om Danmarks manglende tilslutning til FN-traktaten med forbud mod atomvåben og om hvorvidt det er en god ide at Danmark dropper sit forbehold overfor at deltage i EU's militære del, kaldet forsvarsforbeholdet.

Men også mange andre beslutninger som burde vendes i en seriøs valgkamp med ønske om at gøre vælgere klogere på partiernes faktiske sikkerhedspolitik og mulige konsekvenser heraf. I flæng kan nævnes debat om Danmarks nu mangeårige krigspolitik og konflikterne om at få konsekvenserne heraf undersøgt ordentligt til brug for fremtidige sikkerheds- og fredspolitiske beslutninger. Købet af krigsfly, fornuften i drastiske forøgede bevillinger til militær oprustning bare fordi Trumf siger det. Har Danmark brug for et fredsforskningsinstitut der også kan forske og udvikle alternative ikkevoldelige konfliktløsnings- og forebyggelsesmodeller mm.
Interview med graverjournalist Tom Vilmer Paamand, som også er formand for Aldrig Mere Krig, foregik d. 17. maj 2019.
(Lagt på nettet 20. majl og sendt d. 29. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 17. maj 2019 med journalist Tom Vilmer Paamand, der også er formand for Aldrig Mere Krig.


HØR: interview med journalist Tom Vilmer Paamand om de politiske partiers holdninger og standpunkter til aktuelle sikkerheds- og fredspolitiske emner som burde være oplagte at inddrage i valgdebatten både til Europaparlamentsvalget d. 26. maj og folketingsvalget d 5. juni.gif Tom Vilmer Paamand

gif Partiernesrangordning påen fred-krig-skala

gif Åndsbeslægtede

Her er Tom Vilmer Paamands tidligere omtalte statistik med grafik over de politiske partiers standpunkter til Danmarks krige over de sidste 10 år

Graverournalist Tom Vilmer Paamands hjemmeside Fred.dk - som er værd at gæste

Tom Paamand udgiver hyppigt fredsklip fra ind- og udland. Læs Toms fredsklip HER

Som formand for Aldrig Mere Krig passer Tom hjemmesiden Aldrig Mere Krig hvor man kan læse seneste nr af "AMK Nyhedsbrev" hvor den første artikel også har en analyse af "partiernes politk om krig og fred" - til brug for den interesserede vælger.


RSS