ARKIV:  11. january 2018

Hør intrerviewe med Peder Hvelplund om hvorfor vi skal vise solidaritet med det palæstinensiske folk - også her i Vendsyssel.


Er der grund til at markere solidaritet med palæstinenserne på torsdag 18. januar?
Dialog bringer her et interview med Peder Hvelplund om baggrunden for at han har taget initiativ til at markere Solidaritet med det palæstinensiske folk på Springvandspladsen i Hjørring på torsdag d. 18. januar 2018 kl 16-17. Udover Peder Hvelplund så taler også en hjørringenser med palæstinensisk baggrund, Imad Abu Almeiza.
I øvrigt skriver Peer Hvalplund:

Enhedslisten Hjørring: Solidaritet med det palæstinensiske folk
USA's præsident Trumps beslutning om at anerkende Jerusalem som den Israelske stats hovedstad, har sat den i forvejen skrøbelige fredsproces helt i stå. Det er i klar strid med FNs beslutninger og er ødelæggende for mulighederne for en fredelig to-statsløsning.
Der er behov for at vi overalt, både internationalt, nationalt og lokalt viser vores modstand mod den tåbelige beslutning og vores støtte til det helt legitime krav om et frit og demokratisk Palæstina….
- Muligheden for at skabe en fredelig udvikling i Mellemøsten betinges af at der skabes mulighed for en palæstinensisk stat side om side med Israel. Der skal være mulighed for en fredelig sameksistens med sikre grænser. Derfor har FN adskillige gange erklæret de israelske annekteringer og bosættelser ulovlige. Det internationale samfund må bakke op om FN og støtte oprettelsen af en levedygtig palæstinensisk stat. Trumps beslutning om entydig at lægge den mulighed i graven kan få katastrofale følger for hele regionen…..”


HØR: Hør intrerviewe med Peder Hvelplund om hvorfor vi skal vise solidaritet med det palæstinensiske folk - også her i Vendsysselgif Peder Hvelplund, folketingskandidat for EL


Facebook-opslag om solidritetsmarkeringen med det palæstinensiske folk på Solidaritet med det palæstinensiske folk

Facebookside for Peder Hvelplund

RSS