ARKIV:  29. august 2012

Interview med Jytte Kramer om mødeforløbet. [3 af 3 i serie]


Informations- og debatmøde om Skifergasboring i SkæveBrønden ved Dybvad?( FLR-Dialog tirsdag d. 11. september 2012)

HØR: SKIFERGAS-BOREFOLKENE FORKLARER: (38:59)


Oplægsholderne er i rækkefølge Henrik Nicolaisen fra Total, - Bodil Lorentzen, Rambøll, - Lene Hjelm Poulsen, fra den statslige Nordsøfond, - Søren Lundahl Jensen Web-Perform, - Hanne Birk Madsen, Rambøll, - Jette Brønnum, Frederikshavn kommune, Center for teknik og miljø, mødeleder Ebbe Christensen, Mannor og Taarby. Og før vi giver Henrik Nicolaisen fra Total ordet, så kan det være en fordel samtidigt at kunne kigge på de plancher som oplægsholderne referede til på internettet på " Hele præsentationen kan ses her"

Man kan også læse mere om borekonsortiets syn på skifersagen på HER


HØR: DEBAT-LYSTEN VAR STOR (72:05)


Blandt de mange deltagere med spørgsmål der forsøgtes fulgt til dørs var bl.a. Kathrine Djernis, Øster Vrå, Ida Skov m.fl.fra Enhedslisten-Frederikshavn, Jytte Kramer, Hjallerup m.fl. fra Vendsyssel Energi- og Miljøforening samt en masse uden navns nævnelse.


HØR: Interview med Jytte Kramer om mødeforløbet. (8:18)


Og så sluttede reportagen fra det franske olieselskab Totals skifergas-møde på Dybvad hotel d. 29. august 2012 til sidst med Arne Hansens interview med Jytte Kramer, medlem af Vendsyssel Energi- og Miljøforening.

Man kan læse mere på Vendsyssel Energi- og Miljøforenings hjemmeside: Vendsyssel Energi- og Miljøforening

Og Jytte Kramer har yderligere tilsendt følgende materialer:

Energi-presseguide 2012

Materiale fra Peter Larsen fmd for VEM: VEM og Skifergas

På Dialogs hjemmeside er der også links til en del relevante bilag omkring udvinding og brug af skifergas Og som nævnt i indledningen kan man også sammesteds studere de lysbilledplancher , der ledsagede oplæggene. Blot skal man altså i stedet klikke på " Hele præsentationen kan ses her."

Læs evt. en tilsendt artikel fra mødedeltageren Ida Skov, der fortæller at Skifergas er en større klimasynder end kul HER


RSS