Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Fredsfestival om krig og klima i Aarhus d. 26. oktober 2019:
Vi bliver budt velkommen af Carsten Andersen fra Århus mod Krig og Terror og hører så det første oplæg af Daniel Bjørnholt Christensen fra Den grønne Studenterbevægelse: om livsbetingelsers og ubalancers betydning for klimaforandringer og krige. Den PowerPoint som Daniel brugte er nu lagt på Dialogs hjemmeside her umiddelbart efter Dialogs podcast-udgave her nedenfor. Man kan med fordel have Daniels PowerPoint åbnet og følge samtidigt med at man hører Daniels oplæg.

Dernæst hører vi Palle Bendsen fra miljøbevægelsen Noah med oplæg om Klimakrise og konflikternes onde spiral. De plancher som vistes hertil kan også findes på Dialogs netside sammen med lydindslaget,
Ida Harsløff, forkvinde for Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed om at lavradioaktiv stråling truer både mennesker og miljø. - Bemærk at den PowerPoint Ida referer til også ligger tilgængelig efter lydfilen

Herefter følger nordiske indslag fra Ulla Klötzer, Women against nuclear power, Finland: Om øst-vest konflikten + Ullas Powerpoint. – samt
Lea Launokari, aktivist i Women for Peace, Finland, om hvordan Østersøen trues af hurtigt voksende militær aktivitet. De permanente styrker i Østersøområdet vokser og antallet af militærøvelser stiger, hvilket kan studeres i den vedlagte PowerPoint.
Herefter debat på grundlag af oplæggene og med Carsten som ordstyrer.

Og så det afsluttende oplæg af Carsten Andersen, Århus mod Krig og Terror: Vi må Stoppe krigspolitik og oprustning, hvis vi vil redde klimaet. Tekstudgave er vedlagt.
Herefter den afsluttende debat ledet af Carsten Andersen der også til sidst opsummerer på hele fredsfestivalen i Aarhus d. 26. oktober 20119, som blev arrangeret af Århus mod Krig og Terror og altså havde temaet krig og klima.


Klik HER for lyd:
[pix] RSS Carsten Andersen fra Århus mod Krig og Terror byder velkommen og introducerer taler og emner

Klik HER for lyd:
[pix] RSS oplæg af Daniel Bjørnholt Christensen, Den grønne Studenterbevægelse: om livsbetingelsers og ubalancers betydning for klimaforandringer og krige Den PowerPoint som Daniel brugte under sit oplæg


Klik HER for lyd:
[pix] RSS Oplæg af Palle Bendsen fra miljøbevægelsen Noah om Klimakrise og konflikternes onde spiral. forstør fotoet med et klik på det! Klik HER for billede: [pix] FB Palle Bendsens model af krig og Klima-sammenhænge
Klik HER for billede: [pix] FB Palle Bendsens Model af Militariseringens destruktioner


Klik HER for lyd:
[pix] RSS Oplæg af Ida Harsløff, forkvinde for Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed om at Lav radioaktiv stråling truer både mennesker og miljø Ida-HarsløffsPowerpoint


Klik HER for lyd:
[pix] RSS Oplæg af Ulla Klötzer, Women against nuclear power, Finland: Om øst-vest konflikten.Ulla Kloetzers PowerPoint om øst-vest-militarisering af Norden


Klik HER for lyd:
[pix] RSS Oplæg af Lea Launokari, Women for Peace, Finland om hvordan Østersøen trues af hurtigt voksende militær aktivitetLea Launokaris PowerPoint


Klik HER for lyd:
[pix] RSS Første debatrunde på grundlag af oplæggene med Carsten som ordstyrer.

Klik HER for lyd:
[pix] RSS Det afsluttende oplæg af Carsten Andersen: Vi må Stoppe krigspolitik og oprustning, hvis vi vil redde klimaet. Carsten Andersens skriftlige oplæg om kampen for fred og klima

Klik HER for lyd:
[pix] RSS Afsluttende debat ledet af Carsten Andersen der også til sidst opsummerer på hele fredsfestivalen i Aarhus d. 26. oktober 2019

Klik HER for billede: [pix] FB Plakat for Krig og Klima Fredsfestival 2019

Klik HER for billede: [pix] FB Carsten Andersen fra Århus mod Krig og Terror åbner Aarhus Fredsfestival d 26. oktober 2019

Klik HER for billede: [pix] FB Daniel Bjørnholt Christensen, Den grønne Studenterbevægelse, giver oplæg

Klik HER for billede: [pix] FB Palle Bendsen med sine plancher og krig og klima

Klik HER for billede: [pix] FB Ulla Kloetzer taler om den stigende militarisering af øst-vest-forholdet

Klik HER for billede: [pix] FB Lea Launokari med planche med NATO-Rusland-frontopstilling

Klik HER for billede: [pix] FB USA-baser tæt på Rusland (minus polarområdet)
Klik HER for billede: [pix] FB Usa 600-900 militære baser i andre lande, Rusland 21 og Kina 1.


Klik HER for billede: [pix] FB Carsten har ordet
Klik HER for billede: [pix] FB Rygggen af forsamlingen

Klik HER for billede: [pix] FB - og der lyttes

Klik HER for video:
[pix] FB - og klappesKlik HER for billede: [pix] FB Kvindernes fredsbevægelse bærer jordens skæbne


Klik HER for billede: [pix] FB Socialistisk sangkor, som Dialogs lyttere desværre må undvære pga reglerne


Facebookside for arrangøren af fredsfestivalen Århus mod Krig og Terror