ARKIV:  14. september 2017

Hasse om om mødet i Domen på havnen i Aarhus d. 21. september på FNs fredsdag med overskriften "Gentænk den nordiske forsvars- og sikkerhedspolitik".


Debatmøde om fred på FNs fredsdag d. 21. september i Aarhus.

Hasse Schneidermann fra Fredsministerium.dk fortæller her til Dialog kort om mødet i Domen på havnen i Aarhus d. 21. september på FNs fredsdag med overskriften "Gentænk den nordiske forsvars- og sikkerhedspolitik".
(FLR-Dialog d. 19. september 2017)

HØR: Hasse om om mødet i Domen på havnen i Aarhus d. 21. september på FNs fredsdag med overskriften "Gentænk den nordiske forsvars- og sikkerhedspolitik"


gif Foto: Hasse Schneidermann

Gentænk dansk og nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik Invitation til dialogmøde på FN's fredsdag 21. september 19.00 – 21.00 På FN´s fredsdag inviterer fredsministerium til politisk dialog om alliancefri dansk, nordisk og europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik i the Dome of Visions, Inge Lehmans Gade på Aarhus havn. Følgende temaer og personer danner ramme om arrangementet: I alt for mange år har en aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med dansk deltagelse i den ene væbnede aktion efter den anden: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Irak. Den offentlige debat handler derfor oftest om forsvarspolitik og øgede forsvarsbudgetter, hvilket med den stigende krise mellem NATO og Rusland kun har taget til. Det er en alarmerende og farlig udvikling. Uanset om USA under præsident Trump i fremtiden vælger en hård eller blød kurs over for Rusland, er frygten for en ny kold eller varm krig i Europa vokset frem igen. Dialogmødet er et initiativ til at vende udviklingen og spørger om USA fortsat skal være Danmarks nærmeste allierede i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål eller skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles Europæisk politik på området – og hvem kan og skal i så fald gøre det? Jørn Boye Nielsen fra Rådet for International Konfliktløsning fremlægger RIKOs bud på en bæredygtig dansk udenrigs-og sikkerhedspolitik med vægt på ikke-militære komponenter, diplomati, internationale organisationer og konfliktløsning. Nikolaj Villumsen, udenrigspolitisk ordfører i Enhedslisten & Rasmus Nordquist, freds- og forsvarsordfører fra Alternativet præsenterer den nordiske venstrefløjs forslag til en politik for fred og nedrustning – formuleret af den venstresocialistiske og grønne gruppe i Nordisk Råd. Carsten Andersen, bestyrelsesmedlem i fredsministerium taler om behovet for en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs med udgangspunkt i den nye sikkerhedspolitiske situation og med visionen om Norden som alliancefrit område som centralt omdrejningspunkt. "Vi benytter os af, at Aarhus i år er EU Kulturhovedstad med mottoet: Rethink Your Possibilities. Der er nemlig al mulig grund til at gentænke dansk forsvarspolitik. Vi synes ikke, at det er i danskernes interesse at skulle stå på mål for den amerikanske præsidents genopfindelse af den kolde krig og ser det som en vigtig opgave at udvikle og præsentere befolkningen og politikere for alternativer til øget oprustning og fortsat krigspolitik. Vi er selvfølgelig optaget af at få formuleret en samlet politik forud for efterårets forhandlinger om nyt forsvarsforlig" – siger Hasse Schneidermann, der er formand for fredsministerium.dk Jeg medsender en kortfattet præsentation og er i øvrigt at træffe for yderligere information. Venlig hilsen Hasse Schneidermann Mobiltelefon: 2333 4460 Fredsministerium.dk er et netværk af fredsgrupper, der siden 2012 har arbejdet sammen for at få oprettet et fredsministerium i statsligt regi. Vi ønsker at få skabt en ambitiøs udenrigs- og sikkerhedspolitik med visioner gennem et fredsministerium, der kan være med til at udvikle og udføre et fredeligt alternativ til den militaristiske udenrigspolitik, som Danmark har ført i alt for mange år. Vi foreslår i første omgang, at Danmark tager angrebet ud af forsvaret ved at etablere en fredsaktivistisk udenrigspolitik, så Danmarks internationale indsats i højere grad lever op til dens eget erklærede fredelige mål og med en helt anderledes, selvstændig og virkelig aktivistisk præstation på den internationale scene, fokuseret på ikke-militære konfliktløsninger. Hvert år på FN's Internationale Fredsdag den 21. september holder vi et arrangement, lige som vi i år for 6. gang i træk afholdt Fredshøjskole, da der var Folkemøde på Bornholm. På den måde prøver vi at præsentere befolkning og politiske beslutningstagere for fredelige alternativer til krigspolitikken FN's Fredsdag er ikke bare en markering af ønsket om fred; men også en dag, hvor FN opfordrer til global våbenhvile. En dag med våbenhvile kan betyde, at fredsforhandlinger genoptages, og at humanitære organisationer får mulighed for at bringe medicin, mad og telte ud i konfliktområder – hvis regeringer og civilsamfund følger op med handling.RSS