ARKIV:  17. june 2013

3. del af interviewet med Geert Grønnegaard nu om at skabe en fredelig verden med fravær af vold. [3 af 3 i serie]


Historien om en officer der blev pacifist og aktivist i Aldrig Mere Krig. Hør kostskoledrengen fra Herlufsholm fortælle om sit livslange arbejde for fred - gennem såvel sjove happenings som nørdet analyse- og lobbyarbejde. - Og så ideer til nutiden. (sendt i FLR-DIALOG d. 18. og 25. februar og 4. marts2014)

HØR: Interview d. 17. juni 2013 med den da 79-årige Geert Grønnegaard. (19:21)
Bemærk venligst nedenfor et Skriftligt resume af denne første del af interviewet.

HØR: 2. del af interviewet med Geert Grønnegaard om både happenings og kiggen militæret i kortene. (48:36)


HØR: 3. del af interviewet med Geert Grønnegaard nu om at skabe en fredelig verden med fravær af vold. (21:31)


Læs her et skriftligt resume af første del af historien om officeren, der blev pacifist og aktivist i Aldrig Mere Krig. Det er kostskoledrengen fra Herlufsholm som fortæller om sit liv d. 17. juni 2013 til Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio.

Som 10-årig kom Geert på Herlufsholm kostskole i 6 år På den militaristiske Herlufsholm kostskole skulle eleverne tjene sit fædreland helst som officer og for Geerts årgangs vedkommende blev det til 6-8 generaler og forsvarsministre f.eks. Collet og Geert blev officer af reserven med 2 års militæruddannelse og herunder som flyverløjtnant i Værløse, som værnepligtig efter at have taget 4-årig civilingeniøruddannelse fra Polyteknisk Læreanstalt.

I 1960-62 blev folk bange for atomtruslen fra en atomkrig mellem USA og Sovjet. Læsning af den århusianske rektor Aage Bertelsens pacifistiske bog "Her er det våben" fra 1960, som fra den ene dag til den anden fik Geert Grønnegård til at følge bogens pacifistiske overbevisning og officeren meldte sig straks som militærnægter.
I AMK var GG med til at lave våbenregister, som blev til bog om dansk våbenhandel i samarbejde med De danske Vietnamkomiteer, som også var i gang, og blev udgivet af forlaget Demos, GG skrev om den elendige danske våbenkontrol. Jørgen Høyer blev som den værste våbenfabrikant under vietnamkrigen anmeldt til våbenkontrollen for ulovlig våbeneksport til det krigsførende USA og efterlyst på plakat. Men Justitsministeriet brugte alle mulige krumspring for at undgå at tage anmeldelsen op, og politikere prioriterede de danske arbejdspladser og kaldte Aldrig Mere Krigs aktivister for "Røde lejesvende". Men Danmarks Radio bragte høring i Russels krigsforbrydertribunal, hvor den socialdemokratiske udenrigsminister Per Hækkerup overfaldt Sara Lidmann for åben skærm, hvilket var med til at vende folkestemningen.

Fra 1960 og de følgende mange år deltog GG i påskemarcherne fra Holbæk til København for et atomvåbenfrit Danmark, og som den socialdemokokratiske kirkeminister Bodil Koch støttede i sin tale ved ankomsten til København, og bidrog til en positiv folkestemning, så atomvåbenfrihed til officiel dansk politik. Og hertil bidrog i 1968 også mistanken om at det nødlandede amerikanske fly på Thule-basen var atombevæbnet. Så udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen måtte i 1980erne acceptere Danmark som atomvåbenfri zone også til havs ivrigt håndhævet af den socialdemokratiske udenrigsordfører Lasse Budtz. Budtz blev så de borgerlige politikeres foretrukne skydeskive. Fredsikonet Lasse Budtz blev i 2003 set af GG ved kæmpedemonstrationen imod at starte krig mod Irak med deltagelse af måske 70.000. Hermed slut på et skriftligt resume af den første del af Dialogs interview med Geert Grønnegaard fra d. 17. juni 2013

I denne anden del af portrætinterviewet d. 17. juni 2013 med pacifisten Geert Grønnegaard fortæller han videre fra 1968 og frem fra sit lange liv som pacifist og aktivist i Aldrig Mere Krig. Nu med hovedvægten på spektakulære antimilitaristiske happenings samt om militærets privilligerede status, som lidt af en stat i staten.
Aldrig Mere Krigs pacifister laver i 1968 antimilitaristisk legeplads på dyrskue, men blev smidt ud inden fik brugt plakater med påskrifter som f.eks. "Nu har kongen ikke flere giftefærdige døtre - sælg garderhusarhesten til sportsrideklubben". Men det rådede medierne bod på da de blev opmærksomme på udsmidningen.
I 1970 våbenhusaktion ved bispeindvielse i Københavns domkirke med afvæbning af sabelbærende officerer især.
AMK afgav billigste tilbud på nedrivning af den ulovligt opførte Ganløsemur på skydebane.
Geert Grønnegaard byggede i årene 1980-82 skoler i Tanzania og i 1983-85 kyllingefarm i Libyen som rådgiver for det libyske landbrugsministerium. Men udviklingsprojektet blev vist smadret under krigen mod Gaddafi, som GG i øvrigt havde fået et relativt positivt indtryk af.
Basrelief i fliser med tao-vismanden Laotse-citatet "I store hæres fodspor følger altid hungersnøden" der fører fodspor hen til Rundt omkring fik man kulturstøtte til.
I 90erene havde EU lavet fond til conversion, omstilling fra militær våbenproduktion til civil produktion og -salg. Men det danske militær fiflede med ansøgninger og snød sig ulovligt til bevillinger til udstilling om våbenproduktion. AMK anmeldte snyderiet og fik medhold, men Danmark slap for at tilbagebetale, da Danmark i EU's øjne var en lille fisk..
I 90erne fra 60erne blev genopfrisket med brug af EDB. kom op på at registrere med revl og krat 400 virksomheder med produktion til militært brug mod justitsministeriets ca. 20.
GG mener at Militæret altid skal have et skrabet budget for ikke at det skal blive for stærkt og true demokratiet. Det danske militær fik lov at beholde provenu fra salg af nedlagte kaserner mv. og snyder sig til ca. 2 milliarder kr i ekstra tillægsbevillinger til brug for normal vedligeholdelse. De enkelte folketingspolitikere kan ikke overskue så brug for nye unge veluddannede medlemmer i AMK til at analysere militærets ansøgninger kritisk.
Omskoling af officererne til fredelige afspændings- og udviklingsopgaver sådan som det faktisk fremgår af militærets formålsparagraf. Hermed slut på resume af anden del af Dialogs interview med Geert Grønnegaard fra d. 17. juni 2013.

I denne 3. og sidste del af portrætinterview med den pacifistiske fredsaktivist i Aldrig Mere Krig kommer Geert Grønnegaard med forslag til hvad der kan gøres for at skabe fred og en verden med ikkevoldelige konfliktløsninger. Bl.a. om hvordan lave tillidsskabende udviklingsaktiviteter i Afghanistan ud fra Geerts erfaringer med udviklingsarbejde i Afrika, hvor hans eneste bevæbning var en murerkasket. Om uddannelse af masser af fredsmæglere og fredsskabere - også til at holde ikkevolds-disciplin i egne rækker, når man optræder mere aktivistisk. Geert inddrager inspiration fra ikkevoldsaktioner omtalt i Majken Jul Sørensens nye bog "På barrikaderne for fred -inspirerende historier om ikkevold." OG bruger fredsaktivisten og AMK-medlem Ulla Røders "nedrustning" af krigsfly parat til at bombe Irak for at få stoppet Bush-Blair i at give signalet. Hvordan vil angribere senere opnå et godt forhold til en befolkning der kun har oplevet at blive bombet spørger den aldrende men stadig aktive pacifist til slut?

Hermed slut på 3. og sidste del af Dialogs interview med pacifisten og ikkevoldsforkæmperen Geert Grønnegaard fra d. 17. juni 2013. Interviewer var Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio og alle 3 dele af portrætinterviewet kan til enhver tid genhøres på www.arnehansen.net.

Her kan man læse et gennemskrevet resume om officeren der blev aktiv pacifist, Geert Grønnegaards virke om Geert Grønnegaards virke

Geerts Grønnegaards fredsorganisation, Aldrig Mere Krig finder man mere informatkion om på aldrigmerekrig.dk

Finder nogen faktuelle fejl i Geert Grønnegaards mundtlige fortællinger (og i ah-resumeet her), så er disse velkomne til at meddele disse til post@arnehansen.net - og det gælder i høj grad også uddybninger.

Fotos
gif Geert Grønnegaard - fredsaktivist
gif - og HB-medlemmet i Aldrig Mere Krig foran sit hus


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net
RSS