ARKIV:  14. june 2019

Carsten Andersen, Fredsministerium, taler om vejen til en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs Christian Juhl, Enhedslistens ordfører for nordisk samarbejde, taler om udspil fra Nordisk Ministerråd om fred og konfliktløsning. Jørn Boye Nielsen, Rådet for International Konfliktløsning fremlægger RIKOs bud på en bæredygtig dansk udenrigs-og sikkerhedspolitik med vægt på ikke-militære komponenter.


Ny alliancefri dansk, nordisk og europæisk forsvarspolitik
Dialog bringer her endnu et indslag fra Folkemødet d. 14. juni 2019, og denne gang fra Civiltingets telt og med Jesper Grünwald som mødeleder.
Dialog overlader her tasterne til arrangøren Fredsministeriet.dk:
Fredsministerium kovender virkeligheden, hvis USA ikke længere er Danmarks nærmeste allierede
Et velinformeret panel kikker på muligheden for at udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælleseuropæisk politik – og hvad denne i givet fald skal bestå af. I alt for mange år har aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med dansk deltagelse i væbnede aktioner: Afghanistan, Balkan, Irak, Libyen, Syrien. Debat om udenrigspolitik handler stort set kun om forsvarets muligheder og øgede budget, hvilket den stigende krise mellem NATO og Rusland har bidraget til. Det er en alarmerende og farlig udvikling, og frygten for ny kold og varm krig i Europa vokser. Carsten Andersen, Fredsministerium, taler om vejen til en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs Christian Juhl, Enhedslistens ordfører for nordisk samarbejde, taler om udspil fra Nordisk Ministerråd om fred og konfliktløsning. Jørn Boye Nielsen, Rådet for International Konfliktløsning fremlægger RIKOs bud på en bæredygtig dansk udenrigs-og sikkerhedspolitik med vægt på ikke-militære komponenter.
Deltagere
Christian Juhl, Medlem af folketingets udenrigsudvalg, Enhedslisten
Jørn Boye, Rådsformand, Rådet for International Konfliktløsning (RIKO)
Carsten Andersen, næstformand, Fredsministerium.dk


HØR: Carsten Andersen, Fredsministerium, taler om vejen til en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs Christian Juhl, Enhedslistens ordfører for nordisk samarbejde, taler om udspil fra Nordisk Ministerråd om fred og konfliktløsning. Jørn Boye Nielsen, Rådet for International Konfliktløsning fremlægger RIKOs bud på en bæredygtig dansk udenrigs-og sikkerhedspolitik med vægt på ikke-militære komponentergif Carsten Andersen, Fredsministerium og Århus mod Krig og Terror

gif Christian Juhl, Enhedslistens ordfører for nordisk samarbejde

gif Jørn Boye Nielsen, RIKO, Rådet for International Konfliktløsning

gif Fredsministrium på Folkemødet på Bornholm


Hjemmeside for Fredsministerium.dk

Facebookside for Fredsministerium.dk


RSS