ARKIV:  18. february 2017

Fysikeren John Scales Averys hylder Holger Terp. [6 af 6 i serie]


Den netop 65-årige Holger Terp fortæller om sin store fredshistoriske database, Fredsakademiet.dk.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et interview med Holger Terp en rigtig fredsnørd. Holger Terp er bibliotekaruddannet og siden 2000 som frivillig også webmaster og redaktør på internetportalen Fredsakademiet.dk. Fredsakademiet.dk er primært en webportal over fredsbevægelsesens historie inkl. Freds- og protestsange og musik. Men har også som intention at levere baggrundsoplysninger til aktuelle internationale konflikter og man finder materiale om fredsforskningen og dens begreber og teorier om ikkevoldelige konfliktløsninger og opbygning af fredsstrukturer der kan forebygge eller behandle konflikter i opløbet så vi undgår at de udvikler sig destruktivt i vold og krig. Bag webportalen står der også en forening, Fredsakademiet, der som andre fredsforeninger gerne ser nye medlemmer. Anledningen til interviewet d. 18. februaog 2017 er at Holger er født på skuddagen d. 29 februar i 1952 og så stilfærdigt vil fejre d. 28 februar. Interviewet vil på Dialogs netradioside være opdelt i 5 dele + en hyldest af samarbejdspartneren John Scales Avery (sendt i FLR-DIALOG d. 28. februar 2017)

HØR: Interview d. 18. februar 2017 med Holger Terp om motiv og opbygning af sin fredshistoriske database på nettet. (15:28)

Del 1 indledes med en samlet indholdsoversigt og så bl.a om hvordan Holger blev motiveret af vietnamkrigen til at blive totalmilitærnægter og om fredsforskningen aktuelt vanskelige vilkår.

HØR: Om Fredsakademiet.dk del 2 om hvad der findes og hvilke kilder der findes om fredsproblematikken. (16:42)

Del 2 handler bl.a. om eksempler på hvad man kan finde frem til inde i fredsakademiet.dk samt om hvilke kilder der overhovedet eksisterer om konflikter og fredssagen op igennem tiden og der nævne bl.a archive.org/.

HØR: Del 3 bl.a. om Holgers "Ny dansk historisk bibliografi", Avåbenproduktionens miljøskader. (27:38)

Del 3 handler bl.a om Holger Terps egen netbog "Ny dansk historisk bibliografi" som er ført helt frem til i dag og om Holgers bog om de skadelige miljøpåvirkninger fra produktionen af atomvåben, som bygger på hans granskning af hidtil upublicerede kilder som Holger selv har findet i de amerikanske arkiver. Og i forlængelse af at Fredsakademiet.dk indeholder unike kilder så diskuteres hvordan disse sikres mod destruktion igennem hacherangreb.

HØR: Del 4 om brugere, fredssange og musik, fredsundervisning og fremskaffelse af sværtilgængeligt fredsmateriale, kontakt til Holger. (37:03)

Del 4 behandler bl.a. hvem der bruger fredsakademiet.dk, om freds- og protestsangene og -musikken på netsiden, og om det aktuelle behov for fredspædagogik og fredsundervisning og mulighederne for lærere og andre interesserede at skaffe sig adgang til fredsbevægelsers og gruppers stadig ikke digitaliserede tidskrifter, som er nødvendigt fordi historikerne stort set har ignoreret fredsbevægelsers indsats f. eks også i hjælpearbejde under og efter krige, og vi bliver henvist til Holger Terp: "Fred på tryk" fra 1990, der som ikke degitaliseret må skaffes på biblioteket, mens linket "Peace in print" på fredsakademiet.dk's forside åbner til Holgers senere bibliografi over den internationale fredsbevægelse. Endelig får vi kontaktmuligheder til Holger for at få personlig vejledning.

HØR: Del 5 0m www.fredsakademiets troværdighed, kildematerialet brugbarhed, de 2 indgange (13:38)

Del 5 handler bl.a. om webportalens troværdighed og alsidighed og om hvordan Holger Terp går til værks i sin forskning i arkiver mv. og har tilføjet kommentarer om konkrete kildematerialers brugbarhed og begrænsninger. Endelig nævner Holger Terp afslutningsvis at der altid er 2 indgange til materialet, den hierarkiske struktur i linksene og søgemaskinen.

gif Foto af Holger Terp ved Else Hammerichs overrækkelse af Liviafondens fredspris i 2010

HØR: fysikeren John Scales Averys hylder Holger Terp
for hans oplysningsarbejde for fred som webmaster på fredsministeriet.dk

Foto: gif John Scales Avery

Besøg den omtalte fredshistoriske database www.fredsakademiet.dk som Holger Terp siden år 2000 har været bibliotekar og fredsaktisten Holger terps hovedbeskæftigelse.

Den omtalte fredshistoriske arkiv archive.org

Det er mulighed for at kontakte Holger Terp på holgerterp@pc.dk eller evt. på telefon nr 36784028

Og Holger Terp fortalte dengang om sit arbejde med at opbygge en internetportal og database om fred og fredsarbejdets historieEr du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.RSS