ARKIV:  16. june 2017

Den efterfølgende debat [3 af 3 i serie]Fremtidens bæredygtige danske udenrigs- og sikkerhedspolitik .
RIKOs udenrigspolitiske gruppe præsenterer her deres projekt og anbefalinger til dansk udenrigspolitik. RIKO, Rådet for International Konfliktløsning, er i gang med et større projekt om fremtidens danske udenrigs-og sikkerhedspolitik, der ventes udgivet i slutningen af dette år. Et panel af gruppen bag projektet løfter her sløret for noget af indholdet i dette projekt. Essensen i projektet er en vision om et Danmark, der ikke involverer sig i krig efter krig, men benytter diplomati og konfliktløsning maksimalt i sit virke. Det kræver imidlertid en ny holdning og nye værktøjer i den udenrigs- og sikkerhedspolitiske værktøjskasse. Begrebet bæredygtig sikkerhed er et af de centrale begreber i projektet. Sikkerhedspolitik er mere end "krudt og kugler" - det er i den grad også international bistand og opbygning af konfliktløsningsmetoder i det danske diplomati. Arrangør var RIKO. (sendt i FLR-DIALOG d. 18. juli 2017)

HØR: Jørm boye Nielsen fremlægger RIKOs oplæg til ny dansk denrigspolitik. (19:51)


HØR: Søren Riishøj om forholdet mellem Rusland og NATO. (15:31)


HØR: Den efterfølgende debat (17:31)


Læs gerne RIKOs rapport om en bæredygtig dansk udenrigspolitik

Man kan læse om tænketanken og nu også foreningen RIKO, Rådet for international Konfliktløsning her kan man tilmelde sig et nyhedsbrev og også indmelde sig i foreningen RIKO.


Facebookside for RIKO - Rådet for International Konfliktløsning
RSS