ARKIV:  25. march 2017

Og i debat med konferencedeltagerne. [4 af 4 i serie]


Trine Mach og Jørn Boye om ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs?
Ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs? Skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles Europæisk politik på området - og hvem kan og skal i så fald gøre det? Vi får udviklingsekspert Trine Pertou Mach hhv freds- og konfliktløsningsekspert Jørn Boye Nielsens bud herpå. OG det følges op af en paneldebat og debat med publikum, hvor også de tidligere bragte oplæg af Jens Jørgen Nielsen om Ruslandspolitikken og Nikolaj Villumsen indgik (jf link hertil nederst på siden her). (sendt i FLR-DIALOG d. 18. april 2017)

HØR: Foredrag af Trine Pertou Mach, ActionAid på Fredsminissterium.dk's konference "Dialog om den nye verdens-u-orden". (13:46)


gif Trine Pertou Mach taler
Dialog bringer her Trine Pertou Mach alternative forslag til løsninger på verdens uorden. Det er en optagelse fra d. 25. marts 2017 på Fredsministerium.dks 5-års jubilæumskonference. Det værste nu er de politiske lederes stolthed, Trumps opsigelse af aftaler som har været fundamentet siden 2. verdenskrig, og imponerende at lykkedes danske medier at fortælle at Rusland skulle være en trussel, Lederen af den såkaldte "frie verden" skulle have alles frihed som mål. Vi må ud af USA's skygge Dansk sikkerhedspolitik har ikke virket de sidste 25 år. Lederne har ikke forstået hvad verdens udfordringer er jf. klimaudfordringen. Vores tilgang at fremme menneskerettigheder, fred sikkerhed og sameksistens og aflevere en verden der stiller vore børn bedre. Lykketoft: den altomfattende klimaudfordring bør være omdrejningspunkt for al politik. 50millioner klimaflygtninge i 2050 Grundlæggende forståelse af demokrati og politisk demokratisk kultur som en fredskultur, hvor pluralistiske samfund hvor mennesker selv er med til at bestemme hvordan deres verden skal udvikle sig. Den måde at tænke fred og sameksistens på bør også være definerende for vores udenrigspolitik. Så alliancer bør være nordiske og europæiske. Må helt tilbage til fodarbejdet da partipolitiske kræfter for svage. Trine Pertou Mach er tidligere folketingsmedlem for SF og forkvinde i Mellemfolkeligt Samvirke. Hun er ivrig blogger og debattør om menneskerettigheder og nuværende bestyrelsesmedlem i Action Aid.

HØR: og Jørn Boye Nielsen, RIKO om bæredygtig sikkerhed. (16:05)


gif Jørn Boye Nielsen under oplægget
Tale af Jørn Boye Nielsen fra RIKO, Rådet for International Konfliktløsning i resume: Masser bolde kastet i luften, som vi skal være med til at bestemme hvordan lander. Måske netop nu mulighed for at kunne gå ud til befolkningen og argumentere for noget andet. Bæredygtig sikkerhed hvor sikkerhed er mere end krudt og kugler det er også udviklingspolitik. Demografisk udvikling bekymrende med de mange unge frustrerede mennesker der vil søge væk. Sikkerhedspolitik er også en massiv satsning på at løse problemerne med fattigdom og konflikter Bæredygtig løsning på flygtningeproblematikken. Vi må lave en Marshallplan for Afrika og Mellemøsten som bl.a. Tyskland har åbnet for at gøre sammen med Afrika. Konfliktløsningsområdet. RIKO foreslår sektion i udenrigsministeriet for en sektion og en minister for konfliktløsning Må gøre op med nedskæringen og give ressourcer til at tale med begge sider af konflikters parter og en kvalificeret indsats i FN En fredsplan en af betingelserne for at gå i krig. Så en stærk udbygning af Udenrigsministeriet så igen bliver i stand til at følge nedrustningsområdet og tage politiske initiativer og kunne informere Folketingets partier ordentligt. Hvad skal fredsbevægelsen gøre? Som i 1980erne fandt vi nogle enkle møder at sige det på Atomvåbenkapløb. Nu slå på vanvittige i at verden bruger 9600 milliarder om året på oprustning og gøre noget. Jørn Boye Nielsen er bestyrelsesformand i Rådet for International Konfliktløsning (RIKO), som er en selvstændig, udenrigspolitisk tænketank med fokus på internationale konflikter og Danmarks rolle i verden. Han er medforfatter af lærebogen om International Konfliktløsning.

HØR: Jens J. Nielsen, Nik.Villumsen, Trine Mach og Jørn Boye i debat. (23:27)


gif Panelet
gif Ruslandsekspert Jens Jørgen Nielsen under paneldebatten

HØR: - Og i debat med konferencedeltagerne. (40:13)


gif Og så indlæg fra salen
gif Trine Pertou Mach i debat med deltager
gif Jørn Boye Nielsen debatterer
gif Gerd Berlev melder ud
gif Arrangøren Hasse Schneidermann, fmd Fredsministerium.dk
gif Tom Vilmer Paamand fmd AMK
gif Debatdeltagere
gif Tue Magnussen
gif Peter Henning gav indlæg
gif Jens Jørgen Nielsen under afsluttende indlæg

Jørn Boye Nielsens tænketank RIKO=Rådet for International Konfliktløsning

Arrangerende organisations Facebookside Fredsministerium.dk

Hør her de tidligere foredrag på Fredsministerium.dk s konference om en ny sikkerhedspolitik: Hør Ruslandskender og historiker Jens Jørgen Nielsen og Nikolaj Villumsen, EL

Jf flere af talernes henvisninger til 1980ernes fredsbevægelser, er her link til en samlet Oversigt over Kvinder for Freds aktiviteter med daværende hjemmeside og alle numre af tidsskriftet Køkkenrullen samt 7 Dialogudsendelser hvor aktive kvinder for Fred d. 7. maj 2012 fortæller om dengang....Der evfterlyses materialer om den anden nye freedsbevægelse i 1980erne, Nej til Atomvåben?Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.
RSS