ARKIV:  21. september 2018

Fredelig debat om at skabe et fredeligere Danmark og fred i verden - med svar fra den politisk erfarne Jens Rohde. [3 af 3 i serie]


Dialogmøde med Jens Rohde om hvordan vi gør verden mere fredelig
Dialogmøde om hvordan vi alle kan være med til at gøre verden mere fredelig og tryg at leve i. vi hører oplæg af af Jens Rohde nu radikal folketingskandidat, som især betonede nødvendigheden af at opbygge tillid især igennem at skabe mere økonomisk lighed i verden, som forudsætningen for en bæredygtig fred. Og nu må vi forhindre Danmark i gen at gå med USA i en angribskrig mod Iran. Herefter oplæg af Hasse Schneidermann, der som formand for Fredsministerium. Dk, fremlagde netværkets visioner om opbygning af en fredelig verden på alle planer . Herefter bidrager også mødedeltagerne i en dialog med svar fra især den politiks erfarne Jens Rohde, som i øjeblikket især . Dialogmødet foregik på FNs fredsdag d. 21. september 2018 i Domen på havnen i Aarhus, som del af arrangementet ”En dag med Fred” arrangeret af Britt Hermansen og Fredsministerium.dk. Forud havde deltagerne oplevet andre facetter af fredskultur, som fredscirkel, Inderlig fred, De 5 rytmers dans og krydret med troubadurerne Robert Heltmanns, Günther Paulsens og Økobandets fredsmusik og -sange. (Lagt på nettet d. 19. oktober og sendt d. 24. oktober 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 21. september 2018 af Dialogmøde med oplæg af Jens Rohde radikal folketingskandidat og Hasse Schneidermann, formand for Fredsministerium.dk.


HØR: Jens Rohdes oplæg om at skabe tillid og fred og om at det nu er nødvendigt at vi råber så højt vi kan for at råbe regerigen og folketinget op for at forhindre at Danmark igen følger trop når Bush snart kalder til krig mod Iran.


HØR: Hasse Schneidermann fortæller om Fredsministerium.dk's fredsvisioner


HØR: Fredelig debat om at skabe et fredeligere Danmark og fred i verden - med svar fra den politisk erfarne Jens Rohdegif Plakaten for "en dag med Fred"

gif Fredsflag vajer over domen i Aarhus

gif Jens Rohde taler om fred og hvordan vi nu må råbe regeringen og folketing op for at forhindre at Danmark igen følger trop, når Bush kalder til krig mod Iran.

gif Oplægsholderne Hasse Schneidermann og Jens Rohde

gif Dja danser som del af indslaget "inderlig fred"

gif Britt Hermansen taler om inderlig fred

gif Domens forhal udsmykket med fredssymboler bruges til mødet

gif Günther Paulsen akkompagnerer Britt

gif Fredsmødet i Domens grønne omkransning ramme

gif Anette Uhlemann leder...

gif og instruerer rundkredsen

gif i at danse de 5 rytmer

gif ...med Hjørne af bordet med fredslitteratur og plakater

gif Økobandet synger egen sang: "Vi bygger broer..."


Arrangøren Fredsministerium.dk har hjemmesiden Fredsministerium.dk

- og Facebooksiden: Fredsministerium.dk


RSS