ARKIV:  7. may 2012

Betydningen af den nordiske kvindefredsmarch til Sovjet? [4 af 4 i serie]


Kvinder for Fred 4, som handler om den store nordiske kvindefredsmarch til Sovjetunionen i 1982 iværksat af de nordiske Kvinder for Fred-grupper. De deltagende kvinder fortæller her om deres mangfoldige og til tider forskellige oplevelser fra den epokegørende fredsmarch som de også diskuterer betydningen af bl.a på baggrund af vurderinger af myndigheder og mediers ageren. ( Sendes i FLR-Dialog d. 18. december 2012)

Denne fjerde udsendelse om Kvinder for Fred handler om den nordiske kvindefredsmarch til Sovejunionen i 1982 og består af 4 sekvenser. Først giver Anita Petersen os en kort oversigt over de forskellige fredsmarcher, dog koncentreret om den til Sovjet. Dernæst giver Birgit Arrenakke en personlig beretning om sine oplevelser på den lange march til Sovjet. Og det bliver i den tredje sekvens suppleret af Birgit Horn med overordnede betragtninger bl.a.om kampen for at fastholde målsætningen og herunder hvordan marchen oplevede splittelse omkring deltagelse i tur til Katynskovenes massegrave, samt Birgit Arrenakke om mediernes forskellige dækning af marchen, og om oplevelser af sovjetmyndighederne, og Vibeke Aagaards oplevelse af den lokale russiske befolknings varme modtagelse af den nordiske kvindefredsmarch. Og i sidste sekvens vurderes så betydningen af Kvinder for Freds march i Sovjet for den senere afspænding i Europa, der første til murens fald i 1989.

HØR: Anita Petersen giver oversigt over fredsmarcher - med hovedvægten på den til Sovjet.optaget d. 7. maj 2012.

gif Anita Petersen fra Vesterbro-gruppen

HØR: Hør Birgit Arrenakkes personlige beretning om oplevelserne på marchen til Sovjet. (8:49)

gif Birgit Arrenakke med på Sovjetmarchen

HØR: Birgit Horn om Katyn-kontrovers, Arrenakke om medier og myndigheder, og Vibeke Aagaard om befolkningens varme velkomst. (9:43)

gif Birgit Horn lytter intenst sammen med Anita Petersen.
gif Birgit Horn, Gandrup ved Aalborg, hvor aktiv i lokalgruppen
gif Vibeke Aagaard - med i Fonden og marchen

HØR: Betydningen af den nordiske kvindefredsmarch til Sovjet? (4:06)gif Gruppebillede af de gæve interviewede Kvinder for Fred: Grete Møller, Birgit Horn, Anita Petersen, Aase Bak Nielsen, Vibeke Aagaard og Birgit Arrenakke.

De flere gange omtalte kronikker af Bodil Graae og Jane Houmann kan man stadig læse på www.arnehansen.net/Kvinderforfred sammen med bladet "Køkkenrullen" og fotos af den tidligere omtalte materialesamling til salg hos Grete Møller grete-m@e-box.dk

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net
RSS