ARKIV:  16. june 2018

Paneldebat: Kan EU skabe fred.


Kan EU skabe fred i vor tid?
Det er en Dialog-optagelse fra Folkemødet på Bornholm d 16. juni 2018

Arrangørerne, Demokrati i Europa Oplysningsforbundet, FN-Forbundet, Atlantsammenslutningen, Rådet for International Konfliktløsning, skriver selv:
”Er det FN, NATO eller EU, der har ansvaret for verdensfreden, hvis USA ikke er til at regne med?
EU har store udenrigspolitiske ambitioner formuleret i artikel 21 i Lissabontraktaten. De inkluderer blandt andet at bevare freden og forebygge konflikter, at fremme bæredygtig udvikling og udrydde fattigdom, at beskytte den menneskelige værdighed, demokrati og retsstatsprincipper i hele verden. Men hvordan skaber man fred i verden? Og er det EU, der kan og bør gøre det? Det globale FN er skabt mere direkte til formålet, og det er NATO, der ligger inde med EU's militære midler, som kunne bruges til eventuelle interventioner, så hvor hører EU med sin bløde magt til i billedet? Og ændrer det nye forsvarssamarbejde på den arbejdsdeling der har været indtil nu? Kom til paneldebat om at skabe fred i verden med Atlantsammenslutningen FN-forbundet, Rådet for international konfliktløsning (RIKO) og Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO).
Deltagere er
Jørn Boye Nielsen, Næstformand for Rådet, Rådet for International Konfliktløsning (RIKO)
Jørgen Estrup, Landsformand, FN-forbundet
Lars Bangert Struwe, Generalsekretær, Atlantsammenslutningen
Helga Molbæk-Steensig, Fagredaktør og projektleder, Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO)
((Lagt på d. 25. august og sendt d. 5. september 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 16. juni 2018 af debatmøde med Jørn Boye Nielsen RIKO, Jørgen Estrup FN-forbundet, Lars Bangert Struwe Atlantsammenslutningen, Helga Molbæk-Steensig DEO.
#Krig #konflikt #Konfliktløsning #Konfliktmægling #Forebyggelse #Samarbejde #globalisering #FN #EU #Europa #Fred #PESCO #Forsvar #global


HØR: Paneldebat: Kan EU skabe fred
RSS