ARKIV:  6. march 2008

Interview d. 6. marts 2008 med Jan Øberg, direktør for TFF, Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund.


Fredsforskeren og konfliktlægen Jan Øberg peger på de personer og strukturer der skaber og vedligeholder krige og ufred og giver opskriften på tiltag for fred og demokrati i Irak og andre steder..( FLR-Dialog d. 11. marts 2008)

HØR: Interview d. 6. marts 2008 med Jan Øberg, direktør for TFF, Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund. (60:35)Jan Øberg kommer bl.a. ind på det danske ansvar for det irakiske folks skæbne og skitserer dele af en fredsplan udarbejdet af TFFs bestyrelse, som er aldeles nødvendig for at dæmme op for det had til os som først mange års sanktioner og siden krigen har skabt hos irakerne med grobund for nye "terrorister". Men i Danmark lukker man hellere øjnene for at dyrke terrorkrigens indbildte massepsykose der muliggør karikaturkrisens islamofobi og vedtagelse af retssikerhedskrænkende antiterrorlove.
Her peger Jan Øberg også på massemediernes store ansvar for folkeoplysningen, som er blevet skammeligt svigtet.

Desuden omtaler Øberg den manglende forståelse i Danmark af at missilskjoldet skal gøre USAs og NATO usårlige overfor andre landes svar på et A-våbenangreb startet af USA jf NATO's fornyede fastholden af sin ret til at starte et atomangreb - også på lande der ikke selv har atomvåben, eller som man frygter er ved at anskaffe A-våben. Denne atommagternes terror afslører hykleriet omkring den perverterede brug af ikke-spredningstraktaten, der tværtimod forpligter atommagterne til at afskaffe deres atomvåben tilgengæld for at ikke-atommagter undlader at anskaffe disse.

Øberg-interviewet få dage før 5årsdagen for Danmarks fatale start af en uprovokeret krig imod Irak er også tænkt som inspiration til talerne på fredsdemonstrationerne lørdag d. 15. marts 2008.

Den nævnte fredsplan for Irak er i ti punkter og findes her på dansk
- og her på engelsk
I øvrigt findes der kun 2 andre planer for den langsigtede fred i Irak, nemlig Dennis Kucinich samt McGovern/Polk's:

We want to acknowledge ­ and direct your attention to ­ two other plans which share some similarities with this plan and have attracted sadly little media attention, namely Democratic peace presidential candidate, Dennis Kucinich¹s 12 Point Plan which you can access here.. and the book, Out of Iraq: A Practical Plan for Withdrawal Now by George McGovern and William R. Polk HERE. The basic content of this plan is available in their article in Harper¹s Magazine, October 2006, The Way Out of War: A blueprint for leaving Iraq now : HERE

Some of the main points in TFF¹s plan can be found in Jan Oberg¹s book Predictable Fiasco. The Conflict with Iraq and Denmark as an Occupying Power (2004, in Danish).

TFFs hjemmeside www.transnational.org, som er en guldgrube af oplysninger.

Hjemmesiden og TFF's øvrige virksomhed er helt afhængig af frivillige bidrag, som kan gives på www.transnational.org/support.htm


RSS