ARKIV:  31. may 2015

A lecture from John Avery about Eight problems facing us in the twentyone cntury. - recorded the fourteenth of May 2011 kvantefysikeren John Avery på engelk/in English på Aldrig Mere Krigs Årsmøde. [3 af 3 i serie]


John Scales Avery fortæller om 8 gensidigt forbundne globale fejludviklinger som truer menneskeheden og som vi bliver nødt til at tage hånd om - og det må også gælde i den danske valgkamp i juni 2015, selvom foredraget er fra 2011 (sendt i FLR-DIALOG d. 2, juni 2015)

HØR: Optagelse af foredrag af fysiker John Scales Avery d. 14. maj 2011 (15:52)


John Scales Avery har som videnskabsmand været mangearig fredsaktivist i Pugwashbevægelsen, som har modtaget Nobelsfredspris. (Dialog vil senre bringe et indsalg hvor John Avery fortæller om sit lange liv som fredsaktivist og een Verden-forkæmper.)

HØR: Og her høres den efterfølgende debat på Aldrig Mere Krigs årsmøde. (18:18)


HØR: A lecture from John Avery about Eight problems facing us in the twentyone cntury. - recorded the fourteenth of May 2011 kvantefysikeren John Avery på engelk/in English på Aldrig Mere Krigs Årsmøde. (27:32)


Hvad valget burde handle om - også i 2015

Udgangspunktet for John Avery's foredrag (jf lydfilen herover) var hans bog "Crisis 21: Civilization's Crisis in the 21st Century, May 2009." som vederlagsfrit kan downloades fra www.fredsakademiet.dk/library/crises.pdf

Her følger et resume af de 8 udfordringer vi alle står overfor - også at få inddraget i valgkampen for at kvalificere debatten:

1,Trussel imod miljøet fra rige landes høje forbrug og befolkningsøgning i fattige lande

2. Klimaet havene varmes op iskappe på grønland og nordpolen medfører 7 meter og når antarktis smelter så +5m - altså i alt 12 meters havstigning, som vil sætte store dele af København under vand.

3.Fossile brændstoffer slipper op: når vi har forbrugt halvdelen så stiger priserne så bliver dyrere at producere så får blød kurve med vækstfald. I 2050 vil olie være for kostbart til at afbrænde og om 100 år for kul. (2015: Men nuer energipriser fået dyk pga eksplosion i udbud af skifergas takket være Frackingteknologi . Men når brugt op får vi vel eksplosiv prisstigning påenergi?) Metaller er der op til 100 år frem. Når produktionen falder når råstofpriserne stiger.

4. Fødevarepriser stiger da produktion også bliver kostbar pga stigende brændstofpriser 10 kalorier brændsel skal der bruges til at producere 1kalorie fødevareenergi. Gletcherne smelter så mindre vand i tørre perioder, grundvandet udsættes for overebelastning Tørke i midtvest USA især. Når tørke falder fødevareproduktionen og priser pris. Vi får også oversvømmelse af de lavtligende rislandene i Sydøstasien, muldlag tabes ved erosion. Det hele rammer økonomisk svage lande. Kina kan købe svage landes ressourcer så fattige lande som i Afrika kommer til at sulte og dør.

5. Så utålelig grad af økonomisk Ulighed , 2,2 mia mennesker lever allerede nu under 2 Dollar og heraf 1,1 mia har under 1 dollar om dagen at leve for. 1,8 millioner dør årligt af vandbårne sygdomme, epedemier blusser op igen (i 2014 ebola)

6. militærindustrielle kompleks jf Eisenhower: militærudgifter 1,6 mil.mil. (= billion) dollars årligt. Den ubegribeligt store størrelsesorden kan anskueliggøres ved f.eks. at blot 2 dages forbrug svarer til udrydde kopper, 20% af militærudgifterne kan hæve de allerfattigste 1,1 mia mennesker fra permanent underernæring, sult og sygdom til et niveau på 2 Dollar pr dag så disse mennesker kan forblive sunde. Krige bliver til stadighed drevet af kollossale brede pengestrømme til køb af politikere og medier.

7. Vækstideologien Normal 4% vækst årligt er faktor 50 på 100 år men økonomer vil helst ikke svare på hvad vil ske Nødvendigt med en afbalanceret økonomi uden vækst. Kan operere med kulturel vækst men ikke i raessourcer

8. Atomkrig, stadig halvdelen, 25.000 atomvåben, fra den kolde krigs kaprustning. Heraf er 4000 i højeste beredskab. Affyring medføre brændende byers røg med formørkelse i 10 år i stratosfære tages solskinnet og ozonlag ødelægges, hvis alle 4000 Avåben bruges vil verdens landbrug kollapse og medføre en kollossal masse menneskers og dyrs død. Med hvilken ret kan lande med Avåben stille nogen overfor denne trussel?

Alle 8 udfordringer er gensidigt forbunden med hverandre og må derfor løses i sammenhæng Eks Fattigdom medfører konflikter om resourcer og (2015:flygtninge) og krige og krig medfører fattigdom gennem ødelæggelse, forurening og beslaglæggelse af ressourcer , Og enorme pengestrømme nu anvendt til at skabe krige kunne dirigeres til at kunne afskaffe fattigdom og skaffe medicin og ikke mindst til kvinders familieplanlægning så de selv kunne styre befolkningsudviklingen Et andet led er hvordan krig bruges til at bevare økonomisk ulighed. Kolonitiden burde være overstået. Men mange krige tjener til at fastholde handel med ressourcer ved at de rige lande igennem krige indsætter regeringer, som er parat til at handle med ressourcer på gunstige vilkår jf olie i Mellemøsten og i Afrika metaller.

Løsning kræver stærkere FN men stærkere FN forudsætter at fattige lande blive stærkere også i FN. Vil rige lande acceptere det? Nogle lande vil modsætte sig Spændende Eks med EU hvor rige så fordel i at hjælpe nye fattige til øk. niveau til at opnå medlemskab, fordi det at få disse nye lande med blev opfattet som så værdifuldt. Fødevarebank

Overgang til ikke vækst øk Og så må medfølgende arbejdsøsnhed afhjælpes ved at det offentlige må træde til ved at skabe beskæftigelse ved f.eks at opbygge grøn infrastruktur i balanceret økonomi der kunne producere vedvarende energi


Man kan også høre andre Dialog-indslag med John Scales AveryEr du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net
RSS