ARKIV:  3. january 2019

Dialog med Jan Øberg om kurdernes fremtid, menneskerettigheder og misbrug af dem, samt om demokratiets mangfoldige udfoldelsesmuligheder. [2 af 2 i serie]


Hvilke internationale trusler og globale lyspunkter ser fredsforsker Jan Øberg?
Dialog bringer her fredsforsker Jan Øbergs globale trusselsbillede men også lyspunkter og forhåbninger til fremtiden. Interviewet er optaget d. 3. januar 2019.

Dialog spurgte: Hvad ser du som de største trusler eller udfordringer som menneskeheden står overfor i den nærmeste tid i relation til et fredsperspektiv?
Jan Øberg svar er: Udover klimatruslen på længere sigt, så er der risikoen for at USA vil reagere aggressivt på at det er ved at miste sit imperium, som i øjeblikket f. eks overfor Iran og Kina m.fl. - risikoen for at den nuværende højspændte situation med traktatopsigelser kan udløse en krig på atomvåben, - racismen, nationalismen samt konsumismens klimapåvirkning og manglende demokratisk engagement.
Derimod ser fredsforskeren ikke Rusland som en trussel med et militær på kun 12 % af NATOs,
- og heller ikke flygtninge, som i høj grad er en følge af USA og NATO-landes militaristiske politik. Så truslen er i høj grad os selv inkl. mht. klimaflygtninge.

Og Dialog spurgte dernæst fredsforskeren om ”Hvilke lyspunkter ser du alligevel i den seneste udvikling i verden og som vi bør støtte(men ikke blindt) i arbejdet for en mere demokratisk, social og politisk retfærdig og dermed bæredygtig fred i verden? (det begrundede håb der kan åbne for (fredelig) handling?)”
Jan Øberg nævner de millioner af mennesker verden over som arbejder for en bedre verden som f.eks. ICANs foreløbige succes med FN-traktaten der forbyder Atomvåben,
- Krigen i Syrien ebber ud også ved at USA trækker sig.
- Kinas fejring af 40-året for åbningen over for omverdenen bl.a. med silkevejen, som kan pege mod en mere afbalanceret verden med enhed i mangfoldighed støttet af
- fredsbevægelsers brobygning og
- Kvindebevægelsen, og De sociale bevægelsers krav om mere retfærdige samfund og dermed formindskelse af den strukturelle vold i verden.

Sidst i optagelsen er der dialog om kurdernes fremtid, menneskerettigheder og misbrug af dem, samt om demokratiets mangfoldige udfoldelsesmuligheder.
(Lagt på nettet d. 5. januar 2019 og sendt 9 januar 2019 i Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 3. januar 2019 med fredsforsker Jan Øberg, leder af Den Transnationale stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund i Sverige og


HØR: Hvilke internationale trusler og globale lyspunkter ser fredsforsker Jan Øberg?


HØR: Dialog med Jan Øberg om kurdernes fremtid, menneskerettigheder og misbrug af dem, samt om demokratiets mangfoldige udfoldelsesmuligheder


Facebookside for Jan Øberg Jan Oberg

Facebookside for TFF-Transnational Foundation for Peace and Future Research

Nyeste på Hjemmeside for The Transnational for peace by peaceful means gif Jan Øberg
RSS