ARKIV:  11. december 2017

Dr. jur Gro Nystuen: Folkeretlige reguleringer af atomvåben 1949-2017 , En oversigt in English:Nuclear weapens under international law 1949 - 2017 an owerview.


Folkeretten og det nye forbud imod atomvåben – Hvad betyder det og hvilken virkning vil det få?
A new treaty prohibiting nuclear weapens – content and possible effects
For at markere Nobels Fredsprisuddeling i 2017 til ICAN afholdt juridisk uddannelsescenter i Oslo sammen med Norges Røde Kors og Nei til Atomvåpen D. 11. december 2017 et kursus med følgende program
Folkeretlige reguleringer af atomvåben 1949-2017 , En oversigt
(Nuclear weapens under international law 1949 – 2017 an owerview)
ved dr. jur Gro Nystuen, medredaktør af ”Nuclear Weapens under international law”, Cambridge University Press, 2014 , med en introduktion af en Røde Kors-jurist

Det norske Nei til atomvåpen giver her et resume:
Hva er folkerett og hvordan blir den til? Hvordan er atomvåpen regulert av de forskjellige kildene til internasjonal lov? Hva sier den internasjonale domstolen i Haag om atomvåpen og hva har det å si?
Gro Nystuen gir oss her et overblikk over de forskjellige rettskildene til internasjonal rett og forteller hva hver av dem sier om atomvåpen. Hun forteller også om de forskjellige forbudene mot spesifikke våpen, og hvordan atomvåpenforbudet (TPNW) føyer seg inn blant disse. Videre går hun inn på hvilke internasjonale avtaler som gjelder atomvåpen spesielt, og går i detalj på Ikkespredningsavtalen (NPT) og svakhetene ved denne som gjør at det trengs et atomvåpenforbud i tillegg. Til sist forklarer hun hva en atomvåpenparaply er.
Konklusjonen av foredraget er at det ikke fantes noe juridisk vaakum i folkeretten om atomvåpen før atomvåpenforbudet, men at det fantes et juridisk hull - bruk av atomvåpen var ikke forbudt under andre avtaler.
Foredraget ble gitt som første del av juristkurset "Folkeretten og det nye forbudet mot atomvåpen – Hva betyr det og hvilken virkning vil det få?" som ble arrangert i Oslo 11. desember 2017 av Nei til Atomvåpen, Røde Kors og JUS.
(Lagt på nettet d. 23 februar og sendt d. 27. februar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 12. december 2017 af forelæsning af dr. jur Gro Nystuen, medredaktør af "Nuclear Weapens under international law", Cambridge Universityi anledning af at ICAN kampagnen for et globalt forbud mod atomvåben fik Nobels fredspris

HØR: Dr. jur Gro Nystuen: Folkeretlige reguleringer af atomvåben 1949-2017 , En oversigt in English:Nuclear weapens under international law 1949 – 2017 an owerview


gif Dr. jur Gro Nystuen

.Her følger de lysbilleder med resumeer af Gros tale som hun undervejs refererede til -og i samme rækkefølge lige til at kigge på under aflytningen af talen, klik på billedet så det forstørres:


gif International Humanitarian Law

gif Retskilder

gif Den internationale retlige ramme relevant vedr. atomvåben

gif Law on war

gif Law of war

gif Prohibited means

gif Den internationale domstol

gif Den internationale straffedomstol

gif Den internationale humanitære lov

gif Oversigt over særlige våbentraktater

gif - har elementer af...


gif Traktater om atomvåben

gif Testning af Atomvåben

gif Atomvåbenfrie zoner

gif Ikke-spredningstraktat

gif NPT Ikke-spredningstraktaten

gif Indhold i NPT

gif NPT artikel 6

gif Fredelig anvendelse

gif Ned- og afrustning

gif Den store handel

gif Gennemførelsen

gif ..svaghederne i NPT

gif - endvidere...

gif NPT-succes?

gif Regionale alliancer

gif ditto

gif Var intet legalt vacuum for brug

gif Menneskerettighederne og forbudte våben: alle våben undergivet disse

gif Forbud mod Antipersonelminer og klyngebomber inspirerede FN-forbudstraktaten imod atomvåben

gif Procedure for traktater

gif Enstemmighed/afstemning

gif National sikkerhed

gif Consensus

gif og traktater

gif Debat om forbudte våben

gif Traktat om forbud eller begrænsning i særlige konventionelle våben,CCV

gif CCV2


gif Proces og substans

gif Humanitært begrundet afrustning

gif Humanitært perspektiv på atomnedrustning

gif Mine ban convention + cluster ban


gif Hovedindhold i konventionerne

gif Complicity Provision

gif Medvirken

gif Etiske retningslinjer for NPF-G


gif Etiske ...2004

gif Liste over forbudte våben og på vej..

gif The link between etisk og legal

gif Frasalg af investering i atomvåbenindustri

gif Atomvåben gøres til humanitært spørgsmål

gif Dr.jur Gro Nyhus


Alternativt kan man med fordel aflytte Klik HER for Youtube:
[pix] FB Dr.jur. Gro Nuhus forelæsning Nuclear weapens under international law 1949 – 2017 an owerview

Der har den store fordel at man på YouTube-videoen samtidigt kan læse de (engelsksprogede) tekster, som den juridiske doktor refererer til

Organisationer som arbejder for afskaffelse af atomvåben i verden:

Hjemmeside for Nei til Atomvåpen


Hjemmeside for ICAN - International Campaign to abolisj nuclear weapens

Og i Danmark kræver Danske læger mod Kærnevåben, Radikal Ungdom samt Aldrig Mere Krig og måske flere organisationer, at Det danske Folketing og regering skal tilslutte sig FNs traktat der forbyder Atomvåben
RSS