ARKIV:  29. april 2017

Interview d. 29. april 2017 med Nadia, lærer på Den Nødvendige Højskole i Ulfborg.


Hvordan litauske Nadia med russiske rødder oplever den aktuelle sikkerhedssistuation
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer nu en enestående samtale med en ung kvinde Nadia fra Litauen som har russiske rødder og nu arbejder som lærer i Danmark. Interviewet blev optaget d. 29. april 2017. Nadia fortæller bl.a. om at være russisk minoritet i Litauen, - om det litauske samfunds sammenhængskraft, - om hvordan den litauske præsidents udtrykker sin vurdering af den store russiske nabo, om grad af mulighed for at Putin kan skabe uro i det russiske mindretal, samt den reflekterende medieforbruger Nadias vurdering af hhv russiske, litauske, danske og engelsksprogede medier? (sendt i FLR-DIALOG d. 8. maj 2017)

HØR: Interview d. 29. april 2017 med Nadia, lærer på Den Nødvendige Højskole i Ulfborg. (48:52)


gif Den skarpsynede iagttager Nadia

Hjemmeside for Det Nødvendige seminarium


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.


RSS