ARKIV:  4. october 2014

Efterfølgende debat på fredsfestivalen i Århus d 4. oktober 2014 arrangeret af Aarhus mod krig og terror. [2 af 2 i serie]


Hør her den erfarne fredsforsker Jan Øberg analysere hvad det store flertal der givet ønsker fred står overfor af udfordringer - samt debatten herom. (sendt i FLR-DIALOG d. 7. oktober 2014)
HØR: Optagelse fredsforsker Jan Øbergs tale på fredsfestivalen i Århus d 4. oktober 2014 arrangeret af Aarhus mod krig og terror. (55:47)

Fredsforskeren svarer i sit debatoplæg på følgende 3 spørgsmål:
1.Hvorfor er vi i den situation vi er i i dag i forhold til i 1970'erne og 1980'erne?
2.En oversigt over verdenssituationen og dens udviklingstendens?
3.Hvordan vi kunne lave en anden udenrigs- og sikkerhedspolitik i Danmark?

HØR: Efterfølgende debat på fredsfestivalen i Århus d 4. oktober 2014 arrangeret af Aarhus mod krig og terror. (53:33)
Foto:
gif Jan Øberg siger sin mening også om at fredsgrupperne skal arbejde mere konstruktiv på forkant
gif fredsfestival i Remisen i Aarhus


Men hør også gerne alle de øvrige indslag på fredsfestivalen i Aarhus d. 4. oktober 2014 med Århus mod krig og Terror som arrangør af det vellykkede med ca 80 deltagere, hvoraf mange som det kan høres var aktive.

samt lyd og billedindslag fra den demonstration i Aarhus mod ny krig i Irak, som gik forud for fredsfestivalen d. 4. oktober 2014 - også med Århus mod Krig og Terror som arrangør

Og endelig kan man fra d. 29. september 2014 høre Helge Ratzers Foromtale af Aarhus fredsfestival d 4. okt. 14


Tidligere interviews
over årene med freds- og konfliktforsker Jan Øberg:

20014: Krisen i Ukraine og NATO/EU-militarisme historisk og aktuelt samt til slut fredsperspektivet Krisen i Ukraine

2013: Indtryk fra besøg i Iran, som også sættes ind i deres storpolitiske sammenhæng - og især den aktuelle embargos virkninger og fortalte og ufortalte årsager. Besøg i Iran, Også mennneskerettighedssituationen som sådan og som storpolitisk kastebold diskuteres.

2012: Freds- og konfliktforskeren kommentererer situationen omkring volden i Syrien og diskuterer i relation hertil udlandenes kendte og mulige ukendte adfærd og de interesser som kan ligge bag optrapningen af volden fra flere sider, volden i Syrien - og kritiserer udlandets katastrofalt manglende fredsberedskab til anvendelse i tide, hvor FN's tidl. generalsekretær Kofi Annan synes at være den eneste der har fremlagt en konstruktiv realistisk fredsplan på baggrund af samtaler med alle konfliktens parter.

2008: Hør om Burundi, som er inde i en bemærkelsesværdig positiv fredelig udvikling, Burundi men som nu oplever en krise, der kræver civil humanitær hjælp fra udlandet, men som det er svært at skaffe lydhørhed for

2008: Jan Øberg peger på de personer og strukturer der skaber og vedligeholder krige og ufred Irak - og giver opskriften på tiltag for fred og demokrati i Irak og andre steder

2008: Balkankender analyserer vestmagternes misrøgt af Kosovo-problematikken, der har befordret den aktuelle hårdknude. Kosovo.

2006: Er Bushs "missilforsvar" i virkeligheden første skridt til militarisering af det ydre rum til "stjernekrig" for USA's globale interesser? "missilforsvar" eller "stjernekrig"

2006: Fredsprojekt i Burundi ledet af Den Transnationale Fond for Freds og Fremtidsforskning i Lund. Fredsprojekt i Burundi

2005: Irakkrigen: Irakernes lidelser og fremtid? - Retssag mod Fogh for grundlovsbrud? Irakernes lidelser og fremtid?

2004: Fredsforsker om japansk oprustning og øget spænding i fjernøsten japansk oprustning

2002: KRIG mod IRAK - er der andre løsninger? KRIG mod IRAK - er der andre løsninger?

Og endelig et senere interview d. 17. marts 2015 med fredsforsker Jan Øberg Omkring krisen i Ukraine og løsningsmuligheder bl.a. positivt at få FN-fredsvagter ind.Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net
RSS