ARKIV:  6. january 2014

8 interdependent threahts. [3 af 3 i serie]


Hør om kampen for Norden som Atomvåbenfri Zone, som skridt mod Nordpolen som atomvåbenfri zone inden den smeltende is åbner for et ressourcekapløb med risiko for stigende spændinger og militære konfrontationer mellem atommagterne.
- (Also in English below):
(sendt i FLR-DIALOG d. 14.januar 2014)

HØR: Interview d. 6. januar 2014 med videnskabsmanden og fredsaktivisten John Avery, som er aktiv i Det Danske Fredsakademi. (31:16)


Learn about the battle for the Nordic nuclear-free zone, as steps toward the North Pole as a nuclear-free zone before the melting ice opens up a resource race against the risk of rising tension and military confrontation between the nuclear powers.
HØR: Interview 6. of januar 2014 with the scientist and peace activist John Scales Avery, also active in The Danish Peace akademy. (18:44)


Man kan læse rapporten "Towards an Arctic Nuclear-Weapon-Free Zone - Towards a Nuclear-Weapon-Free World" fra den omtalte "CONFERENCE ON AN ARCTIC NUCLEAR-WEAPON-FREE ZONE COPENHAGEN, 10-11 AUGUST, 2009" in Copenhagen, arr. af DIIS, Dansk institut for Internationale studier
(OG nu textfilen med engelsk intro-tekst:)
You can also read the report "Towards an Arctic Nuclear-Weapon-Free Zone - Towards a Nuclear-Weapon-Free World" from the aforementioned "CONFERENCE ON AN ARCTIC NUCLEAR-WEAPON-FREE ZONE COPENHAGEN, August 10 to 11, 2009" in Copenhagen, organized by DIIS, Danish Institute for International studies. HERE

Læs også gerne John Scales Averys artikel "An arctic nuclear weapon free zone: Scandinavia as the first step" med bl.a referat fra konference d. 23. marts 2010 med deltagelse af de daværende oppositionspolitikere hvor: Holger K Nielsen (SF), Margrethe Vestager( Rad) og Jeppe Kofoed (S) støtter forslag om Skandinavien som A-fri zone, som første skridt til Nordpolen som Atomvåbenfir zone.

Medlemsförslag i Nordisk råd om att göra Norden till en kärnvapenfri zon av Christina Gastrin og Jonas lenandeer, fra 2. oktober 2010.

Deltagere i Christiansborg-møde 28. marts 2012
From Meting 3.marsh 2012 PROPOSALS FOR AN ARCTIC NUCLEAR WEAPON FREE ZONE.

Møde-program 3. pril 2013
Kort om/in brief from closed Meeting d. 3. april 2013 påChristiansborg, by John Avery

Man kan også høre et par tidligere interviews med John Avery om Atomvøbenfrie zoner.
You can also hear a couple of previous interviews with John Avery about Nuclear Weapons Free Zones HERE and below.

Bemærk også:"Lad os få en atomvåbenfri zone i Arktis", afZenia Stampe sikkerhedspolitisk ordfører for Det Radikale Venstre, i Politiken d. 6. janar 2014. Zenia skriver også "I forhold til Arktis bør Danmark gå forrest."

My books on global problems of the 21st century:
Crisis in the 21st century by John Scales Avery
Collected articles
collected articles 2

Man kan også vælge at høre John Averys foredrag om De 8 gensidigt forbundne fejludviklinger, som truer og udfordrer os alle i hele verden i det 21. århundrede.
Here is the lesson also in English translation:
HØR: 8 interdependent threahts
and challenges of the 21st century.

Det danske Fredsakademis hjemmeside, som John Avery refererede til, findes på www.fredsakademiet.dk
Og den internationale Pugwash-bevægelse (med link til den danske afdeling) findes på www.pugwash.org


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net
RSS