Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør og læs om programmet for FREDSHØJSKOLEN i fredsteltet på Folkemødet - og om Fredsministerium.dk's øvrige musiske og ambulante tilbud på Bornholm d. 13-16. juni 2013. Og brug links eller app til at finde rundt, mærke og læse om udvalgte arrangementer på Folkemødeavisens netside. (sendt i FLR-DIALOG d. 4. juni 2013)

Klik HER for lyd:
[pix] RSS Interview d. 2. juni 2013 med journalist og fredsaktivist Tom Paamand på vegne af den nye forening Fredsministerium.dk. (26:19)


Alternativt kan man læse en samlet beskrivelse i tekst af fredshøjskolens mange mødetilbud på Alle Fredshøjskolens møder i tekst

Og en samlet kalenderoversigt over fredshøjskolens møder finder man på 130603FredSkoleKalender.pdf

Eller bruge linkene til beskrivelse i Folkemødeavisens netudgave af hver enkelt af de omtalte fredshøjskole-møder:

Konfliktløsning eller krigsaktivisme

Krig og klima - trusler og løsninger

Humor i politisk aktivisme - forandring gennem latter

Kunst og kamp mod hadvold og racisme

Ikkevold og konfliktløsning

Fra en aktivistisk til en fredspolitisk udenrigspolitik

Dengang Danmark gik i fred - en krønike fra fremtiden

Fredsmorgensang - og vejen til en bedre verden

Hvis du vil have flere, så søg Fritekst efter Fredsteltet - og her evt også beslægtede tilbud eller andet af interesse.

Under møderne er der også anført Fredsministerium.dk's kontaktperson Frands Villadsens mobilnr 2824 1717 og mailadr. danmarkforfred@live.dk, hvis det skulle knibe med at finde Fredsministerium.dk's fredstelt som har nr S12 og ligger på kæmpestranden i Allinge havns sydlige del

Folkemødets hjemmeside kan man ved at klikke på program se alle Folkemødets arrangementer og øremærke bl.a de omtalte møder, så de er nemme at finde igen.

Bemærk også at, hvis man har en smartphone, så kan man også på ovennævnte Folkemødehjemmeside hente en Folkemøde-app også med mulighed for at sætte "knappenåle" ved de møder man får lyst til at deltage i, så man har dem ved hånden under Folkemødet. (fundne småfejl i adroid-app'en er vd at blive rettet)

I øvrigt kan interviewet her med Tom Paamand jo også aflyttes fra en smartphone.

Hør om det ambulante Fredsministerium.dk's gadeaktiviteter under Folkemødet HER

Hør om og se program for de mangfoldige musikindslag i Fredsteltet under Folkemødet HER

Hør om Fredsministerium.dk's visioner for fremtiden og om projekter på vejen hertil ved Hasse Schneidermann HER

Man kan også se en oversigt over fredsministerium.dk's tilbud både i og udenfor Fredsteltet S12 på www.fredsministerium.dk/eventkalender som der nok opdateres på.

Ovenstående ligger også på Avisen.dk's blog "Kæmp for alt hvad du har kært".

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net