ARKIV:  11. december 2006

Interview d. 11. december 2006 med fredsforsker og TFF-direktør Jan Øberg


Fredsprojekt i Burundi ledet af Den Transnationale Fond for Freds og Fremtidsforskning i Lund.( FLR-Dialog d. 12. december 2006)

Interview med fredsforsker og konfliktlæge Jan Øberg fra Den Transnationale Fond for Freds og Fremtidsforskning i Lund i Sverige om TFF-freds- og forsoningsprojektet i Burundi som nu har haft fred i 5 år.
Men fredsprojektet er skrøbeligt. Burundi har desperat behov for økonomisk hjælp til selvhjælp og menneskelige kontakter. Således har Udenrigsministeriet i øjeblikket kun 1 computer, så for os små beløb vil have stor betydning for fredens stabilisering gennem opbygning af et fredscenter hvor 13 frivillige græsrodsorganisationer er gået sammen for at institutionalisere og forankre fredsprocessen bl. a. igennem at fremme fredsundervisning i skolerne, fortæller Jan Øberg.
I øvrigt fortæller Øberg at Frederikshavn Lokalradios Dialogredaktion er det første danske medie der har henvendt sig for et interview i de 5 år freds- og forsoningsprojektet har løbet.

HØR: Interview d. 11. december 2006 med fredsforsker og TFF-direktør Jan Øberg (46:12)
RSS