ARKIV:  16. june 2012

Optagelse d. 16.juni 2012 af Frants Villadsens tale på Peoples Corner.


Initiativtageren til Fredsministerium.dk taler om fredsgørelse som modstykke til militarisering (sendt i FLR-DIALOG 5. februar 2013)

HØR: Optagelse d. 16.juni 2012 af Frants Villadsens tale på Peoples Corner. (7:49)


gif Frants Villadsen taler på "peoples Corner" om FREDSGØRELSE


Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net
RSS