ARKIV:  15. june 2019

Gode råd til den nye socialdemokratiske regerings udenrigspolitik fra Lisbeth Pilegaard, Jørn Boye Nielsen, og Katarina Ammitzbøll.


En ny regering – en ny udenrigspolitik?
Riko, Rådet for International Konfliktløsning havde arrangeret mødet med overskriften En ny regering – en ny udenrigspolitik? Mødet foregik d. 15. juni 2019 i Civiltinget på Folkemødet på Bornholm.
Dialog-mødet blev ledet af Mie Marcussen, Cand.merc.jur. og konfliktmægler, RIKO
De øvrige deltagere er Jørn Boye Nielsen, Cand.scient pol. og bestyrelsesmedlem RIKO, RIKO
Lisbeth Pilegaard, Direktør for Projekt Udenfor, medlem af styregruppen for Nordic Women Mediators, Rådet for International Konfliktløsning (RIKO)
Samt Katarina Ammitzbøll arbejdet for FN og Udenrigsministeriet i Mærsk klimaafdeling og nyvalgt medlem af det Konservative Folkeparti
(Lagt på nettet 13. juli og sendt d. 17. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 15. juni 2019 med Jørn Boye Nielsen, Lisbeth Pilegaard, Caterina Arnfeldt og Mie Marcussen.

HØR: Gode råd til den nye socialdemokratiske regerings udenrigspolitik fra Lisbeth Pilegaard, Jørn Boye Nielsen, og Katarina Ammitzbøll


gif Jørn Boye Nielsen

gif Lisbeth Pilegaard

gif Mie Marcussen

gif Katarina-Ammitzbøll

Hjemmeside for RIKO, Rådet for International Konfliktløsning

Facebookside for RIKO - Rådet for International Konfliktløsning
RSS