ARKIV:  14. january 2013

Jan Øberg kommenterer også menneskerettighedssituationen i Iran og dens brug som storpolitisk kastebold. [2 af 2 i serie]


Indtryk fra besøg i Iran, som også sættes ind i deres storpolitiske sammenhæng - og især den aktuelle embargos virkninger og fortalte og ufortalte årsager. Også mennneskerettighedssituationen som sådan og som storpolitisk kastebold diskuteres. ( Sendes i FLR-Dialog d. 15. januar 2013)

HØR: Interview den 14. januar 2013 med fredsforsker og konfliktlæge Jan Øberg fra Den Transnationale stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund i Sverige. (22:15)


HØR: Jan Øberg kommenterer også menneskerettighedssituationen i Iran og dens brug som storpolitisk kastebold. (16:47)


Jan Øbergs organisation, Den Transnationale stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund i Sverige, TFF, kan findes på www.transnational.org

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net
RSS