ARKIV:  15. february 2019

Samtale med sygeplejerske Berit Byg om hvad teologiprofessoren og højskolemanden Hal Koch forstod ved demokrati efter befrielsen fra nazismens hærgen og hvad vi kan bruge tankerne i hans bog "Hvad er demokrati" til i dag.


Hvad er demokrati?
Dialog bringer her et indslag om det allerdyreste danske, demokratiet. Det er sygeplejerske og aktiv i Dansk Sygeplejeråd, Berit Byg som her giver et interview inspireret af læsningen af bogen ”Hvad er demokrati” skrevet af Hal Koch i 1945 i befrielsesåret som et vægtigt bidrag til den folkelige og politiske vækkelse i forlængelse af besættelsen og genudgivet i 1960.
For Hal Koch er demokratiet en livsform hvor idealet er, at løse uoverensstemmelser og konflikter igennem ordet, det vil sige ærlige og tålmodige samtaler med formålet at inspirere til at opfinde og finde frem til løsninger, der kunne tilgodese alle berørte parter, så alle kunne se sig selv i den og identificere sig med løsningen og vil handle ud fra den opnåede fælles forståelse og derved gøre kompromiset bæredygtigt. Altså er dialogen demokratiets væsen.
Men hør selv hvad Berit Byg efter flere gennemlæsninger af Hal Kochs bog har at sige om demokrati og ikke mindst om hvad hun i nutiden savner af demokrati i den måde hvorpå det så kaldte repræsentative demokrati i øjeblikket praktiseres.

(Lagt på nettet d. 28. februar og sendt d. 6. marts 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 15. februar 2018 med sygeplejerske Berit Byg.


HØR: Samtale med sygeplejerske Berit Byg om hvad teologiprofessoren og højskolemanden Hal Koch forstod ved demokrati efter befrielsen fra nazismens hærgen og hvad vi kan bruge tankerne i hans bog "Hvad er demokrati" til i daggif Berit Byg


Lyt også til tidligere Dialog-indslag fra sommeren 2018, hvor Sygeplejerske Berit Byg fortæller om at kæmpe for mere demokrati i Danmark - på alle planer.


Definition på det ideelle demokrati: ALADDIN med demokrati som livsform "oversat" til styreformerne direkte demokrati og repræsentativt demokrati
- af Arne Hansen tilbage i 1990erne.
RSS