ARKIV:  20. may 2019

Palle Bendsen,NOAH fortæller om klimaforværringen og militarismens onde cirkel som klima- og fredsbevægelser må gå sammen om at bekæmpe.


Palle Bendsen, NOAH, fortæller om klimaforværringen og militarismens onde spiral som klima- og fredsbevægelser må gå sammen om at bekæmpe.
Dialog bringer her et interview med Palle Bendsen mangeårig miljøaktivist i NOAH Danmarks ældste moderne miljøorganisation, som nu har kastet sig ud i at se klimaforværringen og militarisering som trusler mod hele menneskeheden, der gensidigt påvirker hinanden i en ond spiral, som vi i miljø- og fredsbevægelserne må se som sammenhængende fænomener, og som vi derfor sammen må udvikle en fælles strategi for at overvinde.

Den militaristiske tankegangs oprustning misbruger dybest set jordens knappe ressourcer og destruerer andres ressourcer i krig, som igen nødvendiggør en ellers helt unødvendig genopbygning som igen kræver ressourcer, som hele vejen bidrager til udledning af klimagasser, som ville være helt unødvendige, hvis bare alle freds- og miljøelskende mennesker ville dagsordensætte ideer og teknikker med ikkevoldelige konfliktløsninger og især forebyggelse af konflikter igennem en mere rimelig fordeling og miljørigtig brug af goder, og på den måde overvinde politiske og økonomiske magthaveres kortsigtede interesser, hvori opdeling i dem contra os og brug af voldelige konflikter i varetagelse af disse interesser indgår – med stor skade på de fremtidige livsbetingelser på vores jord - jog måske værst forbliver gift for den forenede kamp for at få løst klimaudfordringerne i tide, som virkeligheden skriger på.

Konkret debatteres paradokser som klimavalgkampens totale tavshed om atomvåbnenes parallelle trussel mod mennesker direkte og indirekte igennem atomvinterens sultedød, når verden netop i øjeblikket oplever en mistillids- og spændingsskabende oprustningsspiral både med konventionelle og atomvåben.
Også den manglende substans i mange af de ”grønne” partiers udspil bliver nævnt.
Palle Bendsen vil fortsætte arbejdet med at få miljø- og fredsbevægelserne til at indse at det er i fælles interesse at samarbejde i kampen for at vinde gehør hos befolkningen. Her kunne man tage udgangspunkt i FNs 17 verdens- og bæredygtighedsmål.
(Lagt på nettet 22. majl og sendt d. 29. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 20. maj 2019 med miljø og klimaaktivist i NOAH, Palle Bendsen, som også er aktiv i Center for Konfliktløsning og RIKO.


HØR: Palle Bendsen,NOAH fortæller om klimaforværringen og militarismens onde cirkel som klima- og fredsbevægelser må gå sammen om at bekæmpegif Palle Bendsen, aktiv i miljøorganisationen NOAH og fredsorganisationenRIKO og Center for Konfliktløsning

gif NOAHs logo

Hjemmeside for Miljøbevægelsen NOAH

Facebookside for NOAH


Klimapolitik er global sikkerhedspolitik artikel skrevet af Palle Bendsen fra NOAH og Hasse Schneidermann fra Fredsministerium Maj 2019

2 Krig & Klima-events på Folkemødet i 2019:
D. 13. juni kl 18 i Klimateltet (C34 )om Klima & krig
og Fredag 14. juni 18.10 – 19.00 også i Klimateltet (C34)Våben eller Vindmøller?.
Begge arrangementer ved Palle Bendsen og Hasse Schneidermann.


Hjemmeside for Fredsministerium.dk
Hjemmeside for Aldrig Mere Krig

RSS