ARKIV:  10. october 2017

Lægen Klaus Arnung fortæller om Atomvåbnenes farlighed og risikoen for at de blive brugt.


ICAN-aktivisten Klaus Arnung om nødvendigheden af FN-forbuddet imod Atomvåben .
Dialog bringer her interview med Klaus Arnung fra den danske del af ICAN, den internationale kampagne for et forbud mod atomvåben, som aktuelt har modtaget Nobels fredspris for sit arbejde der d. 7. juli resulterede i at 122 lande i FN vedtog en traktat om forbud mod atomvåben og som siden er blevet ratificeret af parlamenterne i hen ved 50 lande, som skal til for at traktaten bliver gældende lov. (FLR-Dialog d. 24. oktober 2017)
Interview d. 10. oktober 2017 med Klaus Arnung, formand for Læger mod Kærnevåben, som er aktivt med i den danske del af ICAN-kampagnen imod atomvåben.HØR: Lægen Klaus Arnung fortæller om Atomvåbnenes farlighed og risikoen for at de blive brugtgif Foto: Klaus Arnung

gif Logo for ICAN,International Campaign to Abolish Nuclear Weapens

gif Hiroshima-Atombombens destruktive kraft.

Hjemmeside for International Campaign to Abolish Nuclear Weapens
Og Facebookside: International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)


RSS