ARKIV:  9. november 2005

Optagelse d. 9. nov. med deltagelse af byrådskandidaterne Anders Gram Mikkelsen A, Villy Møller C, Torsten Pedersen B, Ole Rørbæk Jensen T, John Christensen V, Steen Jørgensen, Jens Hedegaard U, Ida skov Ø og Paul Rode Andersen F


Skolepolitik i Ny Frederikshavn?..fra folkeskolelærernes vælgermøde i Frederikshavn.( 13. november 2005)

Optagelse d. 9. nov. med deltagelse af byrådskandidaterne Anders Gram Mikkelsen A, Villy Møller C, Torsten Pedersen B, Ole Rørbæk Jensen T, John Christensen V, Steen Jørgensen, Jens Hedegaard U, Ida skov Ø og Paul Rode Andersen.

Der blev bl.a lovet flere midler til lærernes fortsatteuddannelse

Repræsentanterne fra Enhedslisten, SF, Radikale, Kristendemokraterne og Venstre erklærede sig for at modersmålundervisningen skulle fortsætte i Ny Frederikshavn hvor det i dag kun findes i Frederikshavn kommune - på trods af Dansk Folkepartis nej.

En af mødedeltagerne fremførte et rygte om at en fremtrædende kandidat skulle have udtalt sig for et ansættelsesstop i Ny Frederikshavn bragt til torvs hvilket ikke blev dementeret tværtimod.

Forud for mødet havde partirepræsendtanterne fået tilsendt 10 spørgsmål som blev brugt som udgangspunkt for temadebatterne. Sørgsmålene kan læses her
gif De 11 kandidater i panelet
gif - så er der gult til kandidaten>/A>
gif - mens lærerne lytter tavst

HØR: Optagelse d. 9. nov. med deltagelse af byrådskandidaterne Anders Gram Mikkelsen A, Villy Møller C, Torsten Pedersen B, Ole Rørbæk Jensen T, John Christensen V, Steen Jørgensen, Jens Hedegaard U, Ida skov Ø og Paul Rode Andersen F (119:02)
RSS