ARKIV:  31. january 2006

Optagelse af mødet i Sæby Kulturhus d. 31. januar 2006 bl.a med socialdirektør Jan Nielsen, leder af De Frivilliges Hus Bo Windfelt, sundhedskoordinator Britta Olsson og Tine Meldgaard.


Borgermøde om frivilligt socialt arbejde i Ny Frederikshavn kommune.( FLR-Dialog d. 29.januar 2006)

I Ny Frederikshavn koordinerer de nuværende sundhedskoordinatorer samarbejdet med de frivillige i de gamle kommuner. Sundhedskoordiantorerne er Britta Olsson Frederikshavn Parallelvej 16 tlf 96225740/41, sundby@frederikshavn.dk, Tine Meldgaard 2923 8029 tmd@saeby.d og Edith Mørup Tlf. 9979 5521 edith.moerup@skagen.dk

Navnene på medlemmerne af arbejdsgruppen for organisering af samarbejdet mellem Ny Frederiksahvn og de frivllige bliver oplyst her når de foreligger bekendt. Ligesom der vil blive linket til evt. mødereferat.

HØR: Optagelse af mødet i Sæby Kulturhus d. 31. januar 2006 bl.a med socialdirektør Jan Nielsen, leder af De Frivilliges Hus Bo Windfelt, sundhedskoordinator Britta Olsson og Tine Meldgaard. (69:52)




RSS