Efter Corona – om at åbne op nationalt og internationalt – interview med RIKOs Jørn Boye Nielsen.

Jørn Boye Nielsen

Interviewet med cand. scient. Pol. Jørn Boye Nielsen, tidligere højskolelærer med undervisning i freds- og konfliktforskning og aktuelt næstformand for Rådet for International Konfliktløsning, foregik d. 16. maj 2020.
Udgangspunktet var Jørn Boye Nielsens udenrigsanalyse ” Efter Corona – om at åbne op nationalt og internationalt” udgivet af tænketanken RIKO d. 11. maj 2020 og som der nedenfor er lagt link til. Samtalen kommer bl.a. med tanker om en ny global orden, som i stigende grad bør være en globalisering nedefra som både er mere grøn, mere fredelig og med større lighed. Og for at opnå dette, er det nødvendigt, at ”arbejde for internationale relationer, hvor konflikter løses ad fredelig vej – uden sikkerhedsliggørelse. Og uden uhyre summer til oprustning”.
Link til Jørn Boye Nielsens analyse “Efter Corona – om at åbne op nationalt og internationalt”: http://riko.nu/wp-content/uploads/sites/11925/2020/05/Efter-Corona.pdf

Jørn Boye Nielsen er medforfatter til universitetslærebogen ”International Konfliktløsning” “International konfliktløsning” på forlaget Samfundslitteratur
http://samfundslitteratur.dk/bog/international-konfliktl%C3%B8sning

Skriv et svar