En påskeprædiken? I 2003 begrunder Leif Bork Hansen, hvorfor han som medmenneske og ud fra sin tro, vil redde afghanske flygtninge fra at blive deporteret.

Billedet her er fra et møde i 2014 om børnekonventionens inkorporering i dansk lov. Vi ser panelet med Leif Bork Hansen, Bente Rich, Jesper Lindholm og Birgitte Olesen.

Flygtninge og Fred bringer her et interview fra d. 21. november 2003 med daværende præst i Lyngby Leif Bork Hansen om hans engagement i en bevægelse for at stoppe udvisningen af afghanske flygtninge til det land som de har måttet flygte fra og ikke tør tage tilbage til. Og hvor interviewet skal være med til at få befolkningen i Danmark til at tænke over deres demokratiske medansvar for den afvisnings og udvisningspolitik deres folkevalgte politikere fører. Og danskerne tilbydes at udøve medansvaret ved at skrive under på den liste som Leif Bork Hansen anbefaler. Men her ved genudgivelse af interviewet i påsken 2020, 17 år senere er selve den konkrete underskriftsindsamling selvfølgelig ikke længere relevant, men det kan der måske være andre der er i øjeblikket? (Interviewet med Leif Bork Hansen blev udgivet i Dialog på Frederikshavn Lokalradio og på www.arnehansen.net/dialog , men gik desværre tabt ved et servercomputernedbrud i 2004, men altså reetableret her i 2020 ud fra nyfundet kladde på arbejdscomputeren)

Her i 2020 er Leif Bork Hansen at finde på Facebookadressen https://www.facebook.com/profile.php?id=100007320693433

Og Leif Bork Hansen er aktiv i Bedsteforældre for Asyl: https://www.facebook.com/groups/BedsteforaeldreneForAsyl/

 

Skriv et svar