Fredsforsker Ole Wæver om fredens begreber, -metoder og -bevægelser – Et AMK-møde.

Vi hører først Hasse Schneidermann fortælle kort om den pacifistiske forening Aldrig Mere Krigs lange historie og aktuelle tiltag.

Herefter fremlægger freds- og konfliktforsker og leder af Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC), professor  Ole Wæver sin analyse af:

  1. Hvordan fredsbegreberne som negativ og positiv fred forstås og kan anvendes, hvad gør fredeligere
  2. Fredens metodik: traditionel afskrækkelse med våben og alliancer, – bistandspolitik/verdensmål, – konfliktløsning bør bruges mere.
  3. Om fredsbevægelser som typisk opstår imod konkrete krige, – men kan bidrage til bredere fredsproces med et konfliktløsningsperspektiv

Netadresse til professor Ole Wævers institut på Københavns Universitet, CRIC: https://cric.ku.dk/

Zoom-mødet om freden og fredens bevægelser med Ole Wæver var arrangeret af den pacifistiske fredsforening Aldrig Mere Krigs Hasse Schneidermann. AMK-mødet var velbesøgt og endda med nordisk deltagelse og gav efterfølgende en væsentlig debat, som dog her måtte udelades.

Mødet var et led i Aldrig Mere Krigs arbejde med at forny sit principprogram frem mod foreningens 100-års jubilæum i 2026, og det følges op med et møde 9. maj om forskning, både i fred generelt og i dansk fredsbevægelses historie. Se og hør også gerne herom på https://flygtningeogfred.dk/hasse-schneidermann-om-fredens-vaesen-med-invitation-til-at-hoere-og-debattere-med-ole-waever-herom/

Følg gerne med  og hold dig opdateret på arrangøren Aldrig Mere Krig’s hjemmeside : http://aldrigmerekrig.dk/ hvor man også kan melde sig ind i AMK

og Facebooksiden for Aldrig Mere Krig: Aldrig Mere Krig https://www.facebook.com/aldrigmerekrig/ som er helt aktuel på freds- og sikkerhedsdebatten. – Del gerne indlægget her , og Indlægget med Ole Wæver ligger også på https://www.youtube.com/watch?v=R8l58_v6BFk

Fredsforsker Ole Wæver, professor og leder af CRIC på Københavns Universitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasse Schneidermann, Medlem af Aldrig Mere Krigs hovedbestyrelse samt  formand for fredsministerium og medinitiativtager til Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark

 

 

Skriv et svar