Fredsministeriums optog på Folkemødet d. 17. juni hvor også hører Haarder og Hvelplund

Fredsministerium drager med fredsflag igennem Allinges menneskemylder med sang, musik, taler af Palle Bendsen og Ida Harsløf om at Danmark bør tilslutte sig FNs forbud mod atomvåben (6 min. inde), uddeling af foldere, dialog og små interviews hvor vi hører forskellige synspunkter bl.a. med Venstre-folketingsmedlem Bertel Haarder  om nordisk Råd og FNs traktat om forbud mod atomvåben (25,30) og med Peder Hvelplund, Enhedslistens freds- og sundhedsordfører om pengene der i en håndevending blev skænket til oprustning på bekostning af bl.a. den ellers nødlidende behandling af psykisk syge medborgere(3,50). Desuden om vores samfunds behov for en skole der engagerer unge i samvirke for en fredelig fremtid for verden (21. min.). Også rytmisk morgengymnastik hos Diabetes 2-motionisterne blev det til (9,30 inde) jf også video herfra. NB Lydlinket ligger nederst på denne side.

Fredsministeriums hjemmeside er https://www.fredsministerium.dk/ og Facebookside https://www.facebook.com/Fredsministerium.dk

En glad Henrik Ginderskov synger og spiller egne fredssange

Palle Bendsen fra Fredsministerium og NOAH, som talte, Solveig Sig Sørensen og Helge Ratzer(under fredsflaget)
Martin Mørch fra Aldrig Mere Krig med fredsflaget + Arne med optager og foto med mobilen
Jesper Hansen fra Norge synger sammen med Henrik og fotograferer. Her sammen med dansende fredstogsdeltagere i Dibetes2-aktivisternes morgengymnastik

    Henrik Ginderskovs sang og musik til ørerne og flotte fredsflag til øjets fryd på den blå himmel over Allinge
Carsten Andersen bliver interviewet til TV2
Henrik Ginderskov spiller sine fredssange for kadetspirerne
Bertel Haarder var med til at spørge udenrigsministere Kofod om at Danmark deltog som observatør på den statskonference , som landene bag FNs forbudstraktat mod atomvåben afholdt i Wien i juni 2022
Ingalil Bjarten fra Østerleens Fredsfestival og Tom Paamand formand for Alddrig Mere Krig mm

 

Skriv et svar