Fredsmuseum – et forsknings- og oplevelsescenter om fred i Danmark?

Denne optagelse stammer fra en offentligt online dialogmøde om et dansk fredsmueum, med tiltlen ”Freden fortjener et museum” . Mødet var arrangeret af AMK og handlede om etablering af et moderne fredmuseum – et forsknings- og oplevelsescenter for fred.

Hasse Schneidermann fra Aldrig Mere Krig fortæller om foreningens drøm om at de mange danske krigsmuseer bliver suppleret med et fredsmuseum, der kan formidle fred og skabe muligheder for oplevelser, der både forandrer, forundrer og forvandler den besøgende i stil med f.eks. Nobel Fredsmuseet i Oslo.

8 min. inde på lydfilen kan man høre Niels Erik Thomsen, Fredsby Aalborg, tale om deres tanker om etablering af et fredsmuseum i Aalborg, til formidling af den viden og det engagement der samles omkring FN’s verdensmål nr. 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner. Fredsby Aalborgs hjemmeside, som Niels Erik Thomsen refererede til, hedder Fred i Verden Fredsby Aalborg og har har adressen www.fredsbyaalborg.dk

Endelig 30 minutter inde på lydfilen hører man Malene Agermose Pedersen, der er oplevelsesdesigner med overblik over hvordan fred formidles andre steder i verden, fortælle om hvordan man kan skabe et museum, der påvirker individers sansning og følelser, så de indbydes til at tage deres forventning og forestillinger op til revision og eventuelt ændre dem – designet så det kan få indflydelse på freden i verden.

Dette er en optagelse af foredragsdelen af et zoom-møde d. 9. maj 2021 afholdt af den pacifistiske fredsforening Aldrig Mere Krig, der fejrer 100 års jubilæum i 2026

Malene Agermoses PowerPoint kan man åbne fra adressen 210509Malenes-Fredsmuseum-slides og have dem fremme under aflytningen i takt med oplevelsesdesignerens gennemgang af disse.

Arrangøren Aldrig Mere Krigs webside er ”Aldrig Mere Krig” http://aldrigmerekrig.dk/

– og Facebookside er ”Aldrig Mere Krig” https://www.facebook.com/aldrigmerekrig/

Hase Schneidermann fra Aldrig Mere Krig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkitekt Niels Erik Thomsen fra Fredsby Aalborg

 

Malene-Agermose, Oplevelsesdesigner

Skriv et svar