Hør 2. del af talerne på demo for genoptagelse af iranernes asylsager nu!

Her følger optagelser fra 2. del af demonstrationen for genoptagelse af iranernes asylsager nu! Som foregik d. 5. november 2022. Det sker i forlængelse af den tidligere bragte 1. del heraf med parolerne

– Vi kræver, at de iranere, der bor i danske udrejsecentre, får deres asylsager genoptaget, og at de ikke skal underlægges udrejsesystemet!

– Vi anbefaler også, at udrejsecentrene udfases, og at alle afviste asylansøgere, der er udsendelseshindrede, får deres asylsager genoptaget!

Her hører vi først tale af Elise Bjerkrheim (Frie Grønne) som har besøgt udrejsecentrene og taget affære. Og læs gerne også talen på 221105Demo-tale-af-Elise-Bjerkrheim

Desuden tale af Rosa Lund (Enhedslisten) samt Mette Roerup om Borgerforslag  Inkorporering af FNs børnekonvention i dansk lovgivning  Ft-12826 https://www.facebook.com/groups/BedsteforaeldreneForAsyl/permalink/10158680967955918/

Hertil kommer  vi  til at høre 2 spontane taler af afviste asylsøgere fra Avnstrup henholdsvis den iranske kurder Baba samt Fayeza Ghabremani pour. Tone Olaf Nielsen fra  Trampolinhuset er ordstyrer. NB. Alle talerne kan høres både på dansk og farsi takket være simultantolken Hamid.

Link til lille video fra demoen hvor vi ser deltagere danse til musikken i den kolde novembervind: https://youtu.be/rWaI4CMJbE8

Vi afslutter med korte interviews med Tone og Morten Goll fra Trampolinhuset, der har hjemmesiden https://www.trampolinhuset.dk/, hvor man finder kontaktdata. NB.Lydlinket ligger nederst.

Demonstrationen var arrangeret af de iranske beboere i udrejsecenter Avnstrup i samarbejde med:

– Hand By Hand, – Trampolinhuset – Københavns flygtningemedborgerhus, – No deportations,
– Amnesty International Danmark – og Folkebevægelsen for asylbørns fremtid

Elise Bjerkrheim kan kontaktes via elisebjerkrheim@hotmail.com og på Facebook: Elise Bjerkrheim https://www.facebook.com/elise.bjerkrheim

Rosa Lund kontaktes via rosa.lund@ft.dk, på FB Rosa Lund https://www.facebook.com/rosalunddk/

Link til 1. del https://flygtningeogfred.dk/hoer-demo-for-genoptagelse-af-iranernes-asylsager-nu-1-del/

NB Er der fejl og mangler bl.a. i navne og billeder så modtages gerne beskeder herom til post@arnehansen.net

Demonstration d. 5. november 2022 foran Folketinget for genoptagelse af afviste iraneres asylsager
Elise Bjerkrheim, Frie Grønne, formidler indtryk fra besøg i udsendelseslejre
Rosa Lund, taler på vegne af Enhedslisten
Iransk kurdiske afviste asylsøger Baba fortæller gribende om sit liv som flygtnin og mangeårig afvist asylsøgerasylsøger – her sammen med 2 tolke og DJ Goody
Den iransk-kurdiske afviste asylsøger Baba sammen med tolken der kunne oversætte fra kurdisk
Den unge iranske afviste asylsøger fra Avnstrup Fayeza Gharhremani Pour fortæller spontant om sit og andres liv på udrejsecenter Avnstrup
Mette Roerup fra Bedsteforældre for Asyl opfordrede indtrængende til at skrive under på borgerforslaget om at indkorporere FN’s børnekonvention i dansk lov
Deltagere fra Bedsteforældre for Asyl med skiltet:”FNs børnekonvention art. 3.stk 1: “I alle foranstaltninger vedrørende børn….skal barnets tarv komme i første række” DK har tiltrådt Børnekonventionen (men ikke inkorporeret i dansk lov)
Et par kommunikationsmedarbejdere hos Bedsteforældre for -Asyl
Demoen bestod nok mest af de iranske afviste asylsøgere fra Avnstrup
2 iranske afviste kvindelige asylsøger med sit billedlige råb og udfordring.
Vil det lykkes at trænge igennem det tykke mure ind til Folketinget? Ja men kun hvis alle anstændige folk i Danmark vil bakke op bag menneskerettighederne
Vi kan i Danmark lade os inspirere af visse bedre forhold i den norske lovgivning og praksis
Der er plads til mange flere behjertede mennesker i fremtiden foran Folketinget
Vi fortsætter kampen for en human og solidarisk flygtningepolitik – og for at fjerne de på antidemokratisk vis indførte forhindringer for at opnå stemmeret. Men også kampen for at fjerne årsagerne såsom nationalisme, militarisme og senest miljø- og klimaødelæggelsen af kloden.

3 tanker om “Hør 2. del af talerne på demo for genoptagelse af iranernes asylsager nu!”

Skriv et svar