Hør god debat om folkeskolen i Frederikshavn på 7-kantet vælgermøde. Del 1.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio har her fornøjelsen af at bringe en optagelse af Lærerkreds Nords konstruktive vælgermøde om folkeskolen i Frederikshavn kommune d. 28. oktober 2021.

Paneldeltagerne var i nedenstående billedes rækkefølge

Mødedeltagerne spørgelyst og kommentarlyst var stor, hvilket gav en god dialog med panelet af byrådskandidater om mange væsentlige emner. Dog blev kreativiteten begrænset af at alle debattørerne på nær en enkelt paneldeltager lod sig begrænse af en uudtalt forudsætning om at folkeskolebudgettets størrelse var en på forhånd given ting. Dette kan undre da de samme debattører var enige om hvor væsentlig folkeskolens funktion var for alle elevers og især de svageststilledes fremtid og hele samfundets udvikling.

Arrangøren Lærerkreds Nord hjemmeside https://www.laererkredsnord.dk/ med yderligere informationer og kontaktdata.

Internetudgaven af vælgermødet om folkeskolen er opdelt i 2 dele med hver sin linkadresse, hvoraf denne er del 1. Man kan høre del 2 på https://flygtningeogfred.dk/anden-del-af-debatten-om-folkeskolen-i-frederikshavn-paa-7-kantet-vaelgermoede/

Fra venstre: Rasmus Bang Pedersen fra partiet Nye Borgerlige liste D, Lars Oldager Socialdemokratiet liste A, Per Allerup Konservative Folkeparti liste C, Christina Lykke SF/Socialistisk Folkeparti liste F,  Marlene Sørensen Dansk Folkeparti liste O, Jan Bjeldbak Venstre liste V, Ida Skov Enhedslisten de rød grønne liste Ø
Det debatlystne publikum
En engageret lærer
Mødeleder Lars Busk Hansen fra Lærerkreds Nord , der også arrangerede vælgermødet

 

Skriv et svar